Integrujemy się i rozmawiamy o bezpieczeństwie

W pierwszym tygodniu października 2018 roku uczniowie klas 4-8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku uczestniczyli dwóch w spotkaniach z zakresu profilaktyki i wychowania, których organizatorem była pedagog szkolny pani Bożena Sobierajska.

Pierwsze z nich to spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej we Włocławku pp. Anetą Kuczyńską i Martą Światkowską. Panie Strażniczki szczególną uwagę zwróciły na kwestie dotyczące poprawnych zachowań w relacjach w grupie rówieśniczej oraz konsekwencji ich łamania. Podczas spotkania wskazano także, na zagrożenia w internecie. Szczegółowo omówiono zjawisko cyberprzemocy, zwracając uwagę na następujące zachowania: ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą internetu albo telefonu komórkowego. W klasach starszych omówiono kwestię uzależnień.

Kolejnym zagadnieniem, jakie zrealizowano była bezpieczna droga do i ze szkoły. W drugim spotkaniu uczestniczyły klasy 4b i 7b, a  tematyka zajęć dotyczyła integracji w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadziła pani Grażyna Cudna z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Włocławku.

Bożena Sobierajska

Skip to content