XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej – odsłonięcie pomnika ks. Jana Długosza

4 października Anno Domini 2018 – dzień to był przy ulicy Łęgskiej inny niż wszystkie, na pewno niezwykły. Dzień, na który mieszcząca się przy tej ulicy we Włocławku szkoła katolicka czekała długo, bo 90 lat. Zajrzyjmy w jej kroniki, gdyż tak zapewne uczyniłby uhonorowany pomnikiem człowiek.

Zaglądając w pisane sto lat wcześniej karty, dowiadujemy się, iż 7 października 1928 r. ks. bp Władysław Krynicki dokonał poświęcenia bardzo nowoczesnego jak na owe czasy gmachu dla funkcjonującej w mieście katolickiej Szkoły Długosza. Gimnazjum założone zostało 12 lat wcześniej, a w związku z zakończonym wówczas jubileuszem 500-lecia urodzin ks. Jana Długosza, wybitnego historyka i wielkiego patrioty, otrzymało jego imię. Nowy gmach szkoły od 1928 r. ulegał ciągłej rozbudowie, zgrabnie wpisując się w krajobraz miasta. Dynamiczny rozwój szkoły przerwały jednak koleje historii.

Po niemal stu latach od poświęcenia budynku, społeczność szkolna w ramach konkursów organizowanych na 600-lecie urodzin Patrona, podejmowała plastyczne próby upamiętnienia postaci niezłomnego kronikarza dziejów. Pod wrażeniem artystycznych prac uczniów Pani wicedyrektor Sławomira Lewandowska zwróciła się z pomysłem do Diecezji Włocławskiej, by architekturę szkoły uświetnił pomnik ks. Jana Długosza. Inicjatywa ta zyskała uznanie i pełne poparcie Księdza Biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa, przewodniczącego rady KEP ds. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Choć urzeczywistnienie zamiaru symbolicznego ukazania wielkiego Polaka wymagało dwóch lat pracy wielu osób, to chlubnie wpisało się w obchody 100-lecia niepodległości we Włocławku.

Sam pomnik jest dziełem zaprojektowanym przez toruńskich artystów rzeźbiarzy pod kierunkiem prof. Andrzeja Borcza i dr. Macieja Wierzbickiego. To pierwszy w Polsce wizerunek stojącej postaci Jana Długosza o wielkości ponad dwóch i pół metra. Odlany z brązu monument osadzony został na granitowym postumencie i zapewne stanowił będzie artystyczną wizytówkę miasta.

Uroczystości upamiętnienia ks. Jana Długosza rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Słowo powitania do zgromadzonych w świątyni wygłosił dyrektor szkoły ks. prałat dr Jacek Kędzierski. Swoją obecnością uroczystość uświetnili  – obok Księdza Biskupa Ordynariusza – ks. bp Bronisław Dembowski, reprezentanci Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: p. Joanny Borowiak, p. Krzysztofa Czabańskiego i p. Łukasza Zbonikowskiego – którzy z uwagi na trwające posiedzenie sejmu nie mogli osobiście wziąć udziału w uroczystościach; ponadto przybyli: p. Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;  p. dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek; p. dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek;  p. Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty;  p. dr hab. Andrzej Borcz – wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przybyły wraz ze współpracownikami i studentami będącymi twórcami pomnika ks. Jana Długosza; pp. Andrzej Sękiewicz i Włodzimierz Głowacz – Prezes i Członek Zarządu Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa”; dyrektorzy włocławskich szkół, instytucji i urzędów, budowniczowie pomnika oraz osoby prywatne będące jego fundatorami.

Po słowach powitania ks. Dyrektor wyraził serdeczne podziękowania: ks. biskupowi Stanisławowi Zdzitowieckiemu  – inicjatorowi budowy nowego gmachu przy ul. Łęgskiej w latach 1925-1928, ks. biskupowi Władysławowi Krynickiemu, który przed dziewięćdziesięcioma laty, dokładnie 7 października 1928 r. dokonał poświęcenia gmachu; księżom biskupom, którzy w czasach komunistycznych, gdy budynek szkoły został odebrany diecezji,  nieustannie  przypominali ówczesnym władzom, że gmach ten winien być zwrócony zwierzchnikom szkoły katolickiej; księdzu biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu oraz śp. biskupowi pomocniczemu Romanowi Andrzejewskiemu za podjęcie rozmów z władzami miasta, by szkoła im. ks. Jana Długosza ponownie kształciła dzieci i młodzież  oraz JE księdzu biskupowi Wiesławowi Meringowi za kontynuowanie dzieła poprzedników, za troskę i opiekę nad szkołą, która nie tylko kontynuuje tradycje dawnego Długosza, ale swoją działalność rozszerzyła na kształcenie dzieci w szkole podstawowej oraz przedszkolu.

Na ręce p. Prezydenta Miasta Włocławek zostały złożone podziękowania dla wszystkich prezydentów naszego miasta, którzy od roku 2000 okazali pomoc i troskę wobec szkoły, a także podjęli z nią współpracę.

Rangę i radość z przeżywanego wydarzenia podkreśliła homilia J.E. ks. bpa Wiesława. Pasterz, wychodząc od Słowa Bożego, połączył w swojej refleksji wiele wątków: przypomniał nam o chrześcijańskim powołaniu do świętości, konieczności formacji wiary, która jest obowiązkiem szkoły katolickiej oraz nawiązując do postaci Franciszka z Asyżu, ukazał miłość jako najlepszą metodę wychowawczą.

Po zakończeniu liturgii nauczyciele i uczniowie, niosąc szkolny sztandar, przemaszerowali pod budynek szkoły na ulicę Łęgską. Przed odsłonięciem pomnika głos zabrał ks. prałat Jacek Kędzierski: Jesteśmy dumni, że w czasach, kiedy dookoła słyszy się komentarze „nie czas na budowę pomników”, udało nam się wznieść pomnik osoby wielce zasłużonej dla Polski, która od 102 lat patronuje tej szkole. Pragniemy, by przechodzące obok pomnika pokolenia młodych Polaków wiedziały, pamiętały o historii swojego narodu i tworzyły swoją historię, czerpiąc wzór z najlepszych synów Polski. Pomnik Jana Długosza będzie witał nie tylko nauczycieli i uczniów, ale również mieszkańców naszego miasta i jego gości…

Przecięcia wstęgi na pomniku dokonali: JE Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, przedstawiciel marszałka województwa Sławomir Kopyści oraz dyrektor szkoły ks. Jacek Kędzierski. Po odmówieniu modlitwy Ksiądz Biskup Ordynariusz dokonał poświęcenia.

Następnie Ksiądz Dyrektor przywołał kilkuletnią historię powstawania pomnika, podkreślając, że główną pomysłodawczynią i organizatorką przedsięwzięcia była p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska. Pozytywnie na propozycję zaprojektowania monumentu odpowiedzieli p. dr hab. Andrzej Borcz i p. dr Maciej Wierzbicki z UMK. Wraz ze swoimi studentami: Zofią Czerkiewicz, Pawłem Drozdem, Edytą Pukaluk, Bartłomiejem Schmidtem, Adrianną Sztandarską, Anną Świąć i Arturem Wojtą przygotowali dzieło, które możemy wszyscy podziwiać. Projekt pomnika powstawał w Toruniu, natomiast jego brązowy odlew – w Bielsku-Białej. Wykonał go p. Marek Żebrowski.  Figura ks. Jana Długosza osadzona jest na granitowym postumencie, który przygotowała firma kamieniarska pana Ryszarda Zamożniaka. Nad tym, żeby wszystko było dobrze zaprojektowane, czuwała p. architekt mgr inż. Beata Wywiał, a za realizację projektu odpowiedzialna była firma  budowlana MSBUD pana Mirosława Szklarczyka. Ksiądz Dyrektor podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania pomnika ks. Jana Długosza, szczególne wyrazy wdzięczności kierując do ofiarodawców: Rodziców naszych uczniów, którzy przez Radę Radę Rodziców poparli pomysł budowy pomnika i jako pierwsi przekazali środki oraz sukcesywnie wpłacali ofiary na ten cel; Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, a więc całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza; osobom prywatnym z naszego miasta, które nie są bezpośrednio związane ze szkołą Długosza, a które włączyły się w upamiętnienie postaci Wielkiego Dziejopisa w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Ponadto wyrazy wdzięczności zostały skierowane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.,  Przedsiębiorstwa ENERGA SA, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego  Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o.

Na koniec Ksiądz Dyrektor –  jako wyraz najwyższej wdzięczności – ofiarował pamiątkowe statuetki,  będące miniaturowymi kopiami pomnika.  Otrzymali je: JE Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, inicjator  budowy pomnika ks. Jana Długosza w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; p.  Piotr Całbecki- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. dr Marek Wojtkowski –  Prezydent Miasta Włocławek , JM prof. dr. hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, p. dr. hab. Andrzej Borcz – twórca projektu pomnika ks. Jana Długosza; pp. Sławomira i Andrzej Lewandowscy za inspirację i zaangażowanie w budowę pomnika.  Ksiądz Dyrektor taką statuetkę otrzymał z rąk ks. bp. Wiesława Meringa. Widnieje na niej napis: Rev. ks. prał. dr. Jackowi Kędzierskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku z wdzięcznością za wkład Szkoły w budowę pomnika ks. Jana Długosza w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

ks. Jacek Buta
Anna Baranowska
Angelika Szumińska

Na stronach portalu informacyjnego Q4.pl znajduje się relacja z tej pięknej uroczystości:

https://q4.pl/aktualnosci/2018/10/10/pomnik-ks-jana-dlugosza-stanal-przy-legskiej

Dziękujemy redakcji portalu Q4.pl za udostępnienie filmu.

 

fot. K. Jabłoński

Przemarsz z katerdy przed gmach szkoły

fot. D. Goldewicz

Skip to content