1a na spotkaniu z Ratownikiem Medycznym

Dnia 8 października w klasie 1a odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je Pan Andrzej Kmieciak – Ratownik Medyczny.

Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego Ratownika Medycznego było przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 

Na początku spotkania Pan Ratownik wyjaśnił uczniom na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Dzieci miały możliwość obejrzenia wyposażenia karetki ratunkowej. Uczyły się również jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. 

Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem Pana Ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Pierwszoklasiści z zainteresowaniem słuchali wskazówek Pana Ratownika dotyczących zachowania się w sytuacji skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności czy złamania. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób trzeba prawidłowo wykonać opatrunek medyczny oraz zapoznały się z dostępnymi środkami opatrunkowymi. Uczniowie sami podjęli próby opatrywania ran.

Była to doskonała lekcja, dzięki której dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”.

Katarzyna Matuszewska

 

Skip to content