Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w Długoszu

Dzień 12 października dla wspólnoty Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza był kolejnym wielkim świętem. Młodzież, która trzeciego września po raz pierwszy przekroczyła progi szkoły i rozpoczęła niezwykłą życiową przygodę – wzrastania w miłości i mądrości – została uroczyście przyjęta w poczet uczniów. Przed złożeniem ślubowania przedstawiciele w imieniu wszystkich kandydatów przekonali wszystkich , że zasłużyli na przyjęcie do braci Długosza. Nieobca jest im postawa patrioty, są dumni z pogłębiania swojej wiedzy historycznej i świadomości bogatej tradycji i kultury, którymi szczyci się Polska. W czasie akademii uczniowie zaprezentowali swój talent artystyczny i przeprowadzili mały test – egzamin będący pomiarem „Szansy na powodzenie w dobrej szkole”.

Po uroczystym złożeniu przysięgi przemawiał Ksiądz Dyrektor dr Jacek Kędzierski, który zaakcentował szczególny czas uroczystości przypadającej w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicy rozpoczęcia nauki w gmachu przy ul Łęgskiej, w szkole założonej w roku 1916 oraz ze względu na to, że w tym roku po raz pierwszy świętujemy ten dzień, mając przed szkołą pomnik Patrona – ks. Jana Dlugosza – wzór i przyklad, jak mamy zdobywać wiedzę i miłować Ojczyznę. Przed wystąpieniem Księdza Dyrektora kandydaci do ślubowania przypomnieli najważniejsze fakty z życia ks. Jana Długosza.

Ksiądz Dyrektor z radością wręczył zasłużone nagrody pracownikom szkoły. Szczególnie wyróżnił Panią Wicedyrektor mgr Urszulę Brykalską, Panią Wicedyrektor mgr Sławomirę Lewandowską, Pana mgr. Grzegorza Matusiaka, którzy zostali odznaczeni przez Ministra Edukacji Narodowej “Medalem Komisji Edukacji Narodowej” oraz Panie mgr Joannę Karwowską i mgr Lidię Wiśniewską nagrodzone przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Nagrodą za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Co więcej, zgodnie z tradycją naszej szkoły,  za wspaniałą pracę zarówno dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, ale również za wzorową pracę administracyjną i pomoc w zarządzaniu szkołą Ksiądz Dyrektor przyznał Nagrodę Dyrektora Szkoły. Nagrodził: Panią wicedyrektor mgr Urszulę Brykalską, 
Panią wicedyrektor mgr Sławomirę Lewandowską
, Panią kierownik mgr Anetę Wąsik, 
Pana mgr. Piotra Chodołę
, Pana dr. Pawła Gmysa
, Panią mgr Małgorzatę Jaskólską, 
Panią mgr Joannę Karwowską, 
Księdza mgr. lic. Marcina Lewandowskiego
, Pana mgr. Grzegorza Matusiaka, 
Pana mgr. Józefa Nowaka
, Panią mgr Anetę Pawłowską, 
Panią mgr Bożenę Sobierajską
, Panią mgr Angelikę Szumińską, 
Panią mgr Lidię Wiśniewską, 
Panią mgr Magdalenę Gutral
, Pana lic. Krzysztofa Jabłońskiego,Panią mgr Romę Wietrzyńską, 
Panią Jolantę Gawrysiak.

Uroczystość zakończyła się upominkiem muzycznym dedykowanym pracownikom szkoły 
w przededniu Dnia Edukacji Narodowej.

Anna Taberska

Skip to content