Panel historyczny ,,Monografia Włocławka”

Uczniowie naszej szkoły 11 października wzięli udział w panelu historycznym “Wielkie dzieło jednego autora, czyli rzecz o Monografii Włocławka ks. dr. hab. Michała Morawskiego”. Spotkanie odbyło się w Sali Kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Zorganizowano je z okazji 120. rocznicy urodzin ks. dr. hab. Michała Morawskiego i 85. rocznicy wydania jednej z najważniejszych pozycji książkowych okresu międzywojennego na lokalnym rynku wydawniczym. Ks. dr hab. Michał Morawski był profesorem historii kościelnej i patrologii w Seminarium Duchownym we Włocławku (1929‑39), redaktorem „Kroniki Diecezji Włocławskiej” (1930‑31, 1926‑27), prefektem Gimnazjum im. ks. Jana Długosza. W panelu wzięli udział włocławscy historycy: ks. dr Henryk Witczak, dr Tomasz Dziki i Tomasz Wąsik.

Warto podkreślić, że mimo upływu lat “Monografia Włocławka”  jest wciąż cennym źródłem bibliograficznym dla współczesnych autorów.

Paulina Iwańska

Skip to content