Warsztaty teatralne połączone z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania

11 października w klasie 1a z racji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania naszymi wyjątkowymi Gośćmi były Mamy uczniów: Pani Katarzyna Osińska, mama Alexa oraz Pani Ksenia Wojtalik-Zimna, mama Antka, które z wielkim zaangażowaniem, ze wspaniałą modulacją głosu, przeczytały dzieciom kilka opowiadań, bajek.

Nie od dziś wiadomo, że czytanie na głos stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Dzieci z uwagą i w wielkim skupieniu wysłuchały czytanych bajek, „Przygód Koziołka Matołka”, a także książki pt. „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.

Celem akcji było promowanie głośnego czytania dzieciom oraz kształtowanie wśród uczniów postawy czytelniczej. 

W tym dniu atrakcjom nie było końca. Dzieci udały się również do Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku na zajęcia teatralne „Rytm-ciało-ruch”, które poprowadziła pani Katarzyna Michalska. Celem zajęć było wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki, a także zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych.

Dzień Głośnego Czytania upłynął w miłej i radosnej atmosferze. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wszystkich czytanych tekstów. Mamy nadzieję, że taka akcja zachęci uczniów i ich rodziców do częstego wspólnego czytania. Natomiast wizyta w teatrze zaowocuje i dzieci przygotują spektakl dla swoich rodziców. 😊

Dziękujemy Mamom naszych uczniów za zaangażowanie w tym dniu, a Pani Urszuli Bordyn – wychowawcy świetlicy, za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wizyty w teatrze.

Katarzyna Matuszewska

Skip to content