W hołdzie błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce

19 października 2018r., w związku z 34. rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali  spektakl  słowno- muzyczny  pt.  „Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala”.

Uczniowie w podniosłym tonie przedstawili sceny z  życia księdza Jerzego Popiełuszki: dzieciństwo, studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, przymusową zasadniczą służbę wojskową w Bartoszycach, święcenia kapłańskie otrzymane z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przywołane zostały także fakty dokumentujące działalność  księdza Jerzego Popiełuszki w latach 80., w czasach „Solidarności” i słynnych „Mszy za Ojczyznę” . Oglądający apel, młodzież miała okazję „uczestniczyć” w ostatnich godzinach życia męczennika trudnego wieku, a także przywołać zasady moralne, wg których  ks. Jerzy  żył oraz „zło dobrem zwyciężał”. Nie zabrakło wspaniałej gry aktorskiej, poezji oraz oprawy muzycznej przygotowanej pod kierunkiem p. Iwony Grzelczak.

Nie ulega wątpliwości, że apel upamiętniający postać błogosławionego ks. Jerzego  skłonił uczestników do refleksji nad współczesnym patriotyzmem oraz zasadami i wartościami, którymi powinniśmy kierować się w życiu.

Katarzyna Kwiatkowska

fot. K. Jabłoński

Skip to content