Lekcja na ekspozycji – inspirowana pracami Magdaleny Soboń

Kolorowe przestrzenne papierowe formy Magdaleny Soboń, sprawiające wrażenie tkaniny, instalacji lub malarstwa. Obiekty inspirowane zjawiskami przyrody i kosmosem. Magię światła i faktury ukrytą w delikatnych papierowych abstrakcjach oraz zachwyt nad formą i strukturą celulozowych materii – to wszystko podziwiali uczniowie klasy IC LO w ramach kolejnej lekcji wiedzy o kulturze, która 15 października odbyła się w Galerii Sztuki Współczesnej.

Sztuka w rozumieniu Magdaleny Soboń jest „próbą komunikacji i zamianą przeżyć w symboliczną, osobistą narrację. Jest poszukiwaniem takich form wypowiedzi, aby indywidualnemu doświadczeniu nadać wyraz uniwersalny”. Nie bez znaczenia ma dla artystki również kontekst, w którym umieszcza swe prace. Interesuje ją „budowanie nowych sytuacji i takich relacji między nimi, by mogły pełniej przemówić energią materii, za pomocą której ja staram się uchwycić, zrozumieć i wyrazić emocje”.

W ramach zwiedzania wystawy, młodzież uczestniczyła w  lekcji na ekspozycji. Zaopatrzeni w zadania/pytania uczniowie oglądali papierowe instalacje łódzkiej artystki. Celem tej ukierunkowanej interpretacji było zwrócenie uwagi na formy wyrazu plastycznego charakterystyczne dla Magdaleny Soboń, która  na wystawę we włocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej pt. „Spektrum” wybrała prace z różnych okresów twórczej drogi.

Zadanie plastyczne postawione przed uczestnikami niezwykłej lekcji polegało natomiast na wykonaniu pracy z papieru. Tematem przewodnim była Ziemia.

Cele zajęć to przede wszystkim świadomy odbiór dzieła sztuki współczesnej,  rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz ćwiczenie umiejętności przekazywania treści poprzez formę plastyczną.

Sylwia Pietrzak

Skip to content