„Każdemu, kto tonie, należy podać rękę!” [Irena Sendlerowa]

„Uratowała 2,5 tys. dzieci, ryzykując swoim życiem co najmniej 2,5 tys. razy, takie postawy i takie postacie warto przypominać” – czytamy na jednej ze stron internetowych Rzecznika Praw Dziecka.

Irena Sendlerowa, bo to jej poświęcona wystawa, prezentowała postawę i wartości, które zasłużyły na najwyższe uznanie i hołd. W roku 1940 polska działaczka niosła pomoc dzieciom z getta warszawskiego, znajdowała im schronienie w polskich rodzinach, klasztorach i domach opieki. Podejmowała się różnych ról, by pomóc i chronić najmłodszych. Wierzyła, że dzieci przetrwają wojnę. W 1965 r. – uhonorowana medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, w 2003 r. – Orderem Orła Białego, w 2007 r. – Orderem Uśmiechu, dwukrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla, otrzymała również list gratulacyjny od Jana Pawła II za przyznaną nagrodę im. Jana Karskiego „Za Odwagę i Serce”.

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r., rok 2018 został ustanowiony Rokiem Ireny Sendlerowej, dlatego też w naszej szkole nie mogło zabraknąć wspomnienia tej bohaterki. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wystawą.

Karolina Szortyka

(*do wystawy wykorzystano materiały ze strony www.roksendlerowej.pl oraz treści ze strony Rzecznika Praw Dziecka)

Skip to content