Ślubowanie pierwszoklasistów

25 października, w gmachu Zespołu Szkół Katolickich przy ulicy Łęgskiej 26, odbyło się ślubowanie i pasowanie na uczniów klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jan Długosza. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: ksiądz wicedyrektor Sebastian Tomczak, panie wicedyrektor: Sławomira Lewandowska i Urszula Brykalska, kierownik internatu pani Aneta Wąsik, przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice oraz dziadkowie.

Dzieci rozpoczęły uroczystość Polonezem, który zachwycił wszystkich zebranych. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności w programie artystycznym: recytowali wiersze, śpiewali piosenki przedstawiające ich pierwsze dni w szkole. Egzamin przygotowany przez uczniów klas trzecich pokazał, że pierwszoklasiści już wiedzą, jak zachować się bezpiecznie na drodze, jak przygotować się do szkoły oraz jak powinni się zachowywać, by być wzorowymi uczniami. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że pierwszaki zdały egzamin i mogą być pasowane na uczniów naszej szkoły. Starsi koledzy z klasy trzeciej dodali otuchy mówiąc, że w szkole nie jest źle. Życzyli młodszym koleżankom i kolegom samych dobrych ocen oraz zapewnili, że zawsze służą pomocą i radą.

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy pierwszej. Rodzice poprosili księdza wicedyrektora Sebastiana Tomczaka, by pasował dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza. Ksiądz wicedyrektor, dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia”, wprowadził dzieci w poczet uczniów klas pierwszych. Następnie życzył uczniom samych sukcesów oraz gratulował rodzicom tak zdolnych dzieci. Porównał dzieci do nieoszlifowanych diamentów, które w procesie edukacji nabiorą kształtów i wartości. Z kolei panie wicedyrektor życzyły pełnoprawnym pierwszoklasistom dużo radości, sukcesów. Podarowały dzieciom portret patrona szkoły – ks. Jana Długosza – który zawiśnie w gmachu szkoły przy ul. Wojska Polskiego 2A.

Z okazji święta ślubowania każdy pierwszoklasista otrzymał dyplom. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia nasi bohaterowie i wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klas pierwszych. 

Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. Pierwszak – jak to dumnie brzmi!

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości i za przygotowanie poczęstunku. Panu Tomaszowi Centkowskiemu za uświetnienie gali poprzez grę na keyboardzie. Pani Magdalenie Żuchowskiej za zrobienie zdjęć.

Katarzyna Matuszewska
Joanna Filińska
Mirella Kwiatkowska

 

Skip to content