Zajęcia profilaktyczne w LO

26 października z licealistami ZSK spotkała się pani Paulina Kamińska – asystent rodziny MOPR we Włocławku. Przeprowadziła ona warsztaty w klasach II A, B i C liceum. Temat zajęć brzmiał „Dziecko z FAS-przyczyny, zaburzenia, dysfunkcje”. Młodzież miała okazję w przystępnej formie poznać wyniki współczesnych badań nt. skutków picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

O syndromie FAS i innych zaburzeniach u potomstwa matek spożywających alkohol w okresie ciąży wiadomo na świecie od dawna. FAS (Fetal Alcohol Syndrome ), czyli alkoholowy zespół płodowy został opisany w USA przez Jonesa i Smitha już w 1973 roku.

Pełnoobjawowy FAS spełnia 4 kryteria diagnostyczne:

  • opóźniony wzrost zarówno przed, jak i po urodzeniu;
  • uszkodzenie mózgu, którego skutkiem są zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój, niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania, trudności w uczeniu się;
  • charakterystyczne rysy twarzy: małe oczodoły, krótki nos, płaska twarzoczaszka, wąska górna warga, mała szczęka, brak rynienki podnosowej;
  • potwierdzone wywiadem spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

Alkohol jest teratogenem, który ma wpływ na rozwijający się płód. Z łatwością przenika przez łożysko. Mózg rozwija się przez cały okres ciąży i narażenie go na działanie alkoholu w jakimkolwiek momencie ciąży, może wpłynąć na jego prawidłowy rozwój.

Licealiści z zaciekawieniem uczestniczyli w warsztatach, dzięki którym po raz kolejny przekonali się, jak groźne dla ludzkiego zdrowia i życia jest picie alkoholu, szczególnie gdy kobieta jest w ciąży.

Pierwsza część spotkań specjalisty MOPR z licealistami miała miejsce w ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku 12 października. Temat warsztatów brzmiał: „Przemoc od poczęcia” i dotyczył różnych rodzajów przemocy. Młodzież w formie warsztatowej analizowała formy i mechanizmy przemocy, a także sposoby przeciwdziałania jej.

Zajęcia są elementem projektu realizowanego przez MOPR we Włocławku pt. „Włocławek mówi stop przemocy”.

Aleksandra Madajczyk
pedagog szkolny

Skip to content