“Deus adest et vocat te” – Msza św. odpustowa ku czci Wszystkich Świętych i procesja z relikwiami

W ostatni wieczór października tradycyjnie już mieszkańcy Włocławka zgromadzili się u boku Pasterza Diecezji ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa  na Mszy św. odpustowej, sprawowanej w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w kościele oo. Franciszkanów. Wśród licznie przybyłych kapłanów, których na początku powitał proboszcz parafii Wszystkich Świętych o. Mariusz Dębiński, oprócz Prowincjała Franciszkanów o. Rufina Maryjki w gronie celebrujących Eucharystię znaleźli się księża Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Od kilku lat bowiem społeczność naszej szkoły jest obecna na tej uroczystości poprzez włączenie się w posługę liturgiczną oraz udział w procesji z relikwiami świętych i błogosławionych, za co o. Mariusz już na wstępie podziękował ks. dyr. Jackowi Kędzierskiemu.

W słowach homilii odpustowej Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na pilne słuchanie Słowa Bożego, podkreślając, że podczas każdej Mszy św. jest skierowane osobiście do każdego z nas, tak jak było wypowiadane przez Jezusa do słuchających Go tłumów 2000 lat temu. Do każdego Pan kieruje słowa ośmiu błogosławieństw, czyli szczęścia, które można znaleźć, idąc za Nim drogą wiodącą w stronę nieba, w stronę zbawienia, ku świętości – a niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Ponieważ w programie uroczystości było poświęcenie nowej posadzki świątyni, Ksiądz Biskup podzielił się z wiernymi swoją refleksją, że jest ona ułożona w formie drogi wiodącej do ołtarza, na którym codziennie przychodzi Bóg, a przy którym akurat na czas odpustu stoi kilkadziesiąt relikwii świętych. Nawiązał również do postaci i słów św. Jana Pawła II, którego wizerunek znajduje się w prezbiterium świątyni i którego w tym roku szczególnie wspominamy ze względu na 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Ojciec Święty – jak przypomniał czcigodny kaznodzieja – nakreślał drogę do świętości każdemu: i dzieciom, i młodzieży, i dorosłym. Jego największą troską było przekonanie ludzi do podjęcia decyzji wstąpienia na drogę wiodącą ku zbawieniu. Wskazywał, że drogą do świętości jest obecność Jezusa w sercu człowieka. Wszyscy są wezwani, aby nią kroczyć mimo wieku, słabości i grzeszności. Papież pozostał wierny wezwaniu usłyszanemu podczas konklawe”Dominus adest et vocat te” (“Pan jest tu obecny i woła cię”). Słowa te – zaznaczył Ksiądz Biskup – trzeba usłyszeć w swoim sercu. One są zawsze świeże, jak zawsze świeża jest Eucharystia, która gromadzi lud Boży kroczący ku świętości.
Po obrzędzie poświęcenia nowej posadzki bp Mering  wyraził podziękowanie i uznanie dla Ojców Franciszkanów za dbałość o piękno świątyni, do której tak licznie przybywają włocławianie, by modlić się przed obliczem Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei i korzystać z posługi konfesjonału już od 400 lat. Podkreślił przy tym, jako osoba zakorzeniona w szeroko pojętej kulturze, że piękno – świątyni, szat liturgicznych, kwiatów – jest jedną forma szacunku, czci i podziwu dla Boga, który jest samym Pięknem.
Na zakończenie zarówno Ksiądz Biskup, jak i Ksiądz Proboszcz podziękowali ks. Jackowi Kędzierskiemu za to, że uczniowie i nauczyciele Długosza co roku włączają się w przygotowanie Liturgii Słowa, a młodzież szkoły katolickiej w uroczystej procesji ulicami pl. Wolności, przy blasku lampionów i śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych, niesie relikwie świętych i błogosławionych, którzy przed nami poszli ewangeliczną drogą ku niebu.
“Ta symboliczna procesja śladami świętych, ta droga dzisiaj ma rangę i moc świadectwa, bo świadectwo najbardziej przekonuje” – powiedział o włocławskiej procesji Pasterz Diecezji zatroskany szczególnie o tych członków swojej “owczarni”, którzy są obojętni na sprawy wiary.

Lidia Wiśniewska

fot. K. Jabłoński

Skip to content