Historia polskiego parlamentaryzmu – prelekcja dr. Jerzego Kopaczewskiego

7 listopada w bibliotece szkolnej nasi uczniowie mieli okazję spotkać się z niezwykłym człowiekiem, dr. Jerzym Kopaczewskim.

Jerzy Franciszek Kopaczewski urodził się 8 lipca 1945 roku w Hanowerze. Uczęszczał do Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, a w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Jerzy Kopaczewski jest znanym nie tylko we Włocławku, ale i daleko poza granicami Polski kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych. Jego miłość do ojczyzny przerodziła sie w pasję, jaką okazała się polityka. Zaangażował się w sprawy społeczno-polityczne, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.W latach 1991–2001 sprawował mandat senatora II, III i IV kadencji, wybranego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w ówczesnym województwie włocławskim. W latach 1998–2006 zasiadał we włocławskiej radzie miejskiej. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Uczniowie naszej szkoły z olbrzymim zaciekawieniem wysłuchali prelekcji senatora na temat parlamentaryzmu w Polsce. Przy tej okazji dowiedzieli się, że Włocławek- stolica Kujaw, stanowił niezwykle istotny w dziejach polskiego parlamentaryzmu ośrodek polityczny, ze względu na osobę biskupa diecezji włocławskiej. Biskupstwo zaś włocławskie w swojej historii należało do najprzedniejszych, skoro z Włocławka biskupi mogli awansować tylko na biskupstwo krakowskie lub arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Niezależnie od tego, w sejmie zajmowali miejsce zaraz obok arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa oraz mieli po nim drugi głos. Pod nieobecność jego, zastępowali go w czynnościach największej wagi państwowej.

Po wysłuchaniu prelekcji uczniowie mieli okazję do zadawania pytań zacnemu Gościowi. Dowiedzieliśmy się wówczas, że Pan Kopaczewski został lekarzem, bo… istniała obawa , że z ulubionego przedmiotu, jakim była historia, może nie otrzymać w 11 klasie oceny bardzo dobrej ( przyczyny tego nie leżały w niechęci do nauki tego przedmiotu, ale związane były z niewłaściwym, według Pani profesor od historii, zachowaniem Pana Jerzego, podglądającego swoje koleżanki przez dziurkę od klucza ). A tylko z takim stopniem i zdaną maturą mógł myśleć o prawie. Wybrał zatem wydział lekarski… , a następnie otrzymał piątkę na maturze z historii. Opowiedział nam także o trudnych czasach przemian ustrojowych, w jakich znalazła się nasza ojczyzna w latach 90-tych, o poświęceniu i ciężkiej pracy wszystkich ówczesnych senatorów, których różniły przecież poglądy polityczne.

Zapytany o ulubioną książkę ze swojego dzieciństwa czy lat młodości, wyjawił, iż była nią Trylogia Sienkiewicza oraz “Krzyżacy”.

Pan senator Jerzy Kopaczewski pozostawił w bibliotece pamiątki w postaci książek, biuletynów i kronik senatorskich. Złożył także podpis w Księdze Pamiątkowej ZSK im. ks. Jana Długosza.

Biblioteka wzbogaciła się o podanie poniżej publikacje:
M. Czuma & L.k Mazan, Michał Rożek, Poczet serc polskich.
E. Czerniawska, R. Łanczkowski, K. Orzechowska, 25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą.
A. Dragan, A.Krasnowolski, J. Krynicka, P. Marczak, W. Orłowski, J. Rudzka, A. Semenowicz, A. Stawicka, J. Tracz-Dral, Sz. Woronowicz, Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014.
Senat i senatorowie II kadencji 1991-1993 : 25. rocznica pierwszego posiedzenia.
Senat i senatorowie Rzeczpospolitej 1989-2014: w 25. rocznicę odrodzenia Senatu RP.
Senat i senatorowie III kadencji 1993-1997: 25. rocznica pierwszego posiedzenia.

Joanna Kinasiewicz

fot. K. Jabłoński

Skip to content