Kolekcja wielkiej wagi!

Uczniowie klasy 4a w dniu 6 listopada 2018 roku odwiedzali Wystawę Wag i Miar w Centrum Kultury Browar B. Wystawa zawierała ponad 10 000 eksponatów – miar i wag, od towarowych, kupieckich i sklepowych po domowe, pocztowe, aptekarskie i jubilerskie.

Uczniowie podziwiali wiele unikalnych urządzeń i przedmiotów, w tym odważniki, pojemniki na płyny i ziarno oraz XIX-wieczną kasę sklepową. Eksponaty zamieszczone na wystawie pochodzą z różnych krajów, m.in. z Chin, a także z wielu epok,  począwszy od średniowiecza. Podczas zwiedzania wystawy uczniów zachwyciły m.in. waga z Królestwa Polskiego z 1908 r., waga z Księstwa Warszawskiego 1872 r., waga stołowa niemowlęca z 1938 roku, odważnik grecki z 1336 roku, angielska waga funtowa do listów i wiele innych eksponatów. Mieli także wyjątkową okazję do udziału w zajęciach związanych z ważeniem. Przewodnikiem po Wystawie była pani Anna Michalska, której bardzo dziękujemy za doskonałe spotkanie z „Kolekcją wielkiej wagi!”

Organizatorzy wyjścia:
Bożena Sobierajska i Katarzyna Kwiatkowska

Skip to content