Zakończenie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Uczniom klas czwartych, piątych i szóstych zaproponowaliśmy „Czytanie na śniadanie” – uczniowie z koła bibliotecznego, czytali kolegom ich  ulubione bajki czy fragmenty innych książek w czasie, gdy oczekiwali na rozpoczęcie lekcji.Wyboru czytanego tekstu dokonywali sami uczniowie. Mogła to być ulubiona książka bądź pozycja wybrana z półki biblioteki szkolnej.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji uczniów wszystkich klas w każdy wtorek i piątek przed lekcjami. Spotykamy się na pierwszym piętrze.

To nie koniec…

Wspólnie z licealistami przygotowaliśmy występ z okazji ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet, który ma związek z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 100 lat temu, wraz z powstaniem II Rzeczypospolitej, Polki, jako jedne z pierwszych w Europie, uzyskały czynne i bierne prawo wyborcze. Miała na to wpływ umocniona w XIX w. rola kobiet w polskim społeczeństwie.

Wybrane klasy mogły zobaczyć 31 października swoich kolegów i koleżanki na scenie. Uczniowie pozostałych klas również zobaczą występ.

Rok 2018 jest również Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że zwycięska walka w latach 1918-1919 stała się wielkim triumfem Polaków, dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. Posłowie zauważyli, że dzięki bohaterskiemu zrywowi Wielkopolan, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi, prawie cała zachodnia część tradycyjnie polskich ziem została włączona z powrotem do odradzającej się Rzeczypospolitej. Dlatego klasa IA LO zaprasza do biblioteki, aby ułożyć puzzle, które uczniowie sami wykonali z tej okazji.

Sejm ustanowił także rok 2018 – Rokiem Jubileuszu Konfederacji Barskiej. W 2018 r. przypada 250. rocznica zawiązania konfederacji – zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r. w obronie wiary katolickiej i niepodległości. Posłowie przypomnieli, że celem konfederacji było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała się protektoratem rosyjskim oraz uchwalonych – przez sterroryzowany przez rosyjskie wojska Sejm – ustaw, które dawały równouprawnienie innowiercom. W 250. rocznicę Konfederacji Barskiej uczniowie klasy IIIC LO przygotowali informację na temat tego wydarzenia.

Paulina Iwańska

Joanna Kinasiewicz

Skip to content