Msza św. za zamordowanych w czasie II wojny światowej kapłanów i nauczycieli Włocławka

… Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Pośród niego jawicie się jako źródła światła w świecie…”

List do Filipian (Flp 2,12-18)

W 79. rocznicę aresztowania przez hitlerowców bł. bp. Michała Kozala, księży, nauczycieli i alumnów, w bazylice katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego odbyła się Msza Święta za zamordowanych w czasie II wojny światowej kapłanów i nauczycieli z Włocławka.

W słowach homilii Ksiądz Biskup odniósł się do czytania z listu do Filipian. Kierując do nas swe słowa zwrócił uwagę, że nie ma bardziej trafnego przekazu w ten wyjątkowy wieczór jak dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego. Zwrócił uwagę, że to właśnie my chrześcijanie, wyznawcy Jezusa mamy być tym źródłem światła w świecie a nie jego zaprzeczeniem. Pasterz przytoczył słowa Świętego Jana Pawła II, który ogłaszając w 1987 biskupa Michała Kozala błogosławionym mówił: “Niech będzie on jeszcze jednym patronem naszych trudnych czasów, pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa – Tego, który do końca umiłował”. Ksiądz Biskup zwrócił szczególną uwagę właśnie na to, że bł. bp. Michał Kozal poprzez swoja śmierć dał świadectwo wiary i męstwa „…tego, który do końca umiłował Ojczyznę i Kościół”. Torturowany, bity, upokarzany nie wyrzekł się Wiary i Ojczyzny. Zginął w Obozie Koncentracyjnym w Dachau.

W kolejnych słowach Biskup Włocławski zaznaczył jak ważną postacią jest dla nas osoba bł. bp. Michała Kozala, bo to przecież „ …w Nim skupia się, jak w soczewce, cała nienawiść Niemców do duchowieństwa, polskiej inteligencji, polskich nauczycieli”. Hierarcha odniósł się do wydarzeń z okresu okupacji. To właśnie w latach 1936-40 polityka nazistowska wobec Kościoła nie ograniczała się jedynie do utrudniania działalności Kościoła w społeczeństwie, ale uderzała w jego tożsamość, w jego system wartości. Sumienie jednostki miało być formowane przez nazizm, a pasterze Kościoła oddzieleni od wiernych. 

W obecnych czasach ataki na kościół przypominają te z tego strasznego okresu. Jeden z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera, Joseph Goebbels mówił przecież:: „Nie zrobię z nich męczenników. Napiętnujemy ich jak zwykłych przestępców. Zedrę z ich twarzy szlachetną maskę. A jeśli to nie wystarczy, to ośmieszę ich i zohydzę, każę robić filmy. (…) Jeśli zechcę mogę zniszczyć Kościół w ciągu paru lat”. Biskup przytaczając te słowa poprosił aby w czasach kiedy niektóre media mówią słowami Goebbelsa przywoływać historie naszego narodu, męczeństwa duchowieństwa i nauczycieli, którzy są dla nas światłem i drogą.

Po Mszy św. wraz z Pasterzem Diecezji, ks. bp. Stanisławem Gębickim, ks. dyr. Jackiem Kędzierskim, prezbiterami włocławskich parafii, profesorami WSD udaliśmy się w procesji do miejsca upamiętniającego uwięzienie 7 listopada 1939 r. bł. bp. Kozala, kapłanów, profesorów, alumnów i nauczycieli, gdzie po wspólnej modlitwie wychowankowie i kadra internatu złożyli kwiaty oraz zapalili znicz.

Aby ten przejmujący i ważny dzień wspomnienia o tych, którzy oddali życie za miłość dla Wiary i Ojczyny zapadł nam głęboko w pamięć  dedykuję słowa Tego, który Ojczyznę i Wiarę umiłował ponad wszystko:

(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)”

Jan Paweł II
Przemówienie do katechetów, nauczycieli i wychowawców
Włocławek, 6 czerwca 1991 r.

Aneta Wąsik

fot. D. Goldewicz

Skip to content