Szkolenie eTwinning w Długoszu

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery – narzędzi, z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
  2. Języki obce wykorzystywane do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
  3. Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole i realizować w ramach planowych zajęć czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
W dniach 19, 21 oraz 26 listopada 2018 roku odbyły się szkolenia eTwinning dla wszystkich nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, które poprowadziła pani Katarzyna Sopolińska – ambasador programu eTwinning, trener warsztatów komputerowych w województwie kujawsko-pomorskim oraz trener kursów online.
Wspomniane szkolenia odbyły się w związku z rozpoczęciem przez naszą szkołę działalności w zakresie programu Erasmus+ oraz w celu wykorzystania platformy eTwinning w zaplanowanych działaniach projektowych. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkoleń pozwoli nam już wkrótce na realizację wielu ciekawych projektów krajowych oraz międzynarodowych.
Anna Waśkiewicz
Klaudia Majewska-Rybacka
Skip to content