Próbny egzamin ósmoklasisty

​W kwietniu 2019 roku w związku z reformą oświaty po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Jednak zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze wiele trudu i pracy: kolejne lektury, zadania z wieloma niewiadomymi czy tłumaczenia tekstów. Każdego roku uczniowie najstarszych roczników biorą udział w tzw. próbnym egzaminie. Z tego też względu od 27 do 29 listopada klasy ósme szkoły podstawowej miały możliwość napisania tego egzaminu z wydawnictwem Operon. Jak twierdzą eksperci: „Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem jest odwzorowaniem egzaminu państwowego – ma identyczny przebieg. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywa się w tym samym czasie w całej Polsce. Ta próba generalna pozwala uczniowi oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu”.

Zamierzeniem szkoły było przede wszystkim zapoznanie uczniów z procedurami, wstępne ocenienie ich wiedzy i sprawdzenie, czy radzą sobie z rozwiązywaniem zadań w określonym czasie. Po zdawanym we wtorek – 27 listopada próbnym egzaminie z języka polskiego, w środę – 28 listopada ósmoklasiści zmierzyli się z matematyką, zaś kolejnego dnia pisali egzamin z języka angielskiego.

Arkusz polonistyczny zawierał teksty, do których sformułowane były pytania, badające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ponadto uczniowie mogli wykazać się znajomością cytatów z lektur i ich interpretacją. Mieli także napisać zaproszenie i wypracowanie na jeden z podanych tematów. Na egzaminie z matematyki trzeba było rozwiązać 21 zadań w 100 minut. Uczniowie podkreślali, że należało bardzo uważnie czytać polecenia i koncentrować się podczas zapisywania obliczeń. Wiele zadań dotyczyło m.in. geometrii czy procentów. Arkusz z języka angielskiego ósmoklasiści rozwiązywali przez 90 minut. Sprawdzał on poziom rozumienia czytanego tekstu, a także umiejętność pisania dłuższych form wypowiedzi.

W testach egzaminacyjnych z każdego przedmiotu znajdowały się zarówno zadania zamknięte – tj. takie, w których uczeń wybierał jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i otwarte, wymagające samodzielności w ich formułowaniu. Jednak zdecydowanie przeważały pytania otwarte.

Próbny egzamin ósmoklasisty to nie tylko sprawdzenie wiedzy uczniów, ale także informacja dla nauczycieli, nad jakimi obszarami umiejętności trzeba jeszcze popracować, co trzeba wzmacniać i doskonalić. Mamy nadzieję, że zmotywuje on uczniów do jeszcze bardziej wytężonej pracy, by w kwietniu mogli być zadowoleni z dobrze napisanego egzaminu ósmoklasisty.

WP

Skip to content