Chemiczne 100 pytań na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W piątek, 23 listopada,  z inicjatywy pana Konrada Trokowskiego w szkolnej bibliotece w “dużym”Długoszu odbył się konkurs chemiczny zatytułowany “Chemiczne 100 pytań na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Nadrzędnym celem konkursu było uczczenie w swoisty sposób 100. rocznicy odzyskania wolności przez nasz kraj. Przy okazji uczestnicy mieli też możliwość powtórzenia, sprawdzenia i ugruntowania swojej chemicznej wiedzy przed licznymi konkursami, w których biorą udział oraz przed egzaminem gimnazjalnym i egzaminem maturalnym. Konkurs odbył się bowiem na wszystkich poziomach nauczania chemii od klasy siódmej szkoły podstawowej do klasy trzeciej liceum.

Autorskie arkusze konkursowe składały się ze 100 chemicznych pytań, których tematyka została dopasowana do wiedzy i umiejętności uczniów w danej klasie z uwzględnieniem podstawy programowej z chemii. Przewidziano ok. 90 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi i ok. 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru w każdym arkuszu konkursowym. Ze względu na różne testy, prowadzono także odrębne klasyfikacje dla każdego poziomu klas. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli jednakowy czas wynoszący oczywiście 100 minut. Łącznie w konkursie wzięło udział troje uczniów szkoły podstawowej, 30 gimnazjalistów i 15 licealistów.

Uczniowie siódmej klasy szkoły podstawowej mieli za zadanie między innymi wskazać trzy alternatywne źródła energii na Ziemi, powiedzieć, skąd pochodzi nazwa odkrytego przez Marię Skłodowską-Curie polonu, wykazać się znajomością sprzętu laboratoryjnego i budowy atomów oraz umiejętnością swobodnego poruszania się po układzie okresowym. Od uczniów klasy ósmej wymagano znajomości podstawowych rodzajów wiązań chemicznych, zagadnień związanych z rozpuszczalnością substancji w wodzie, stężeniem procentowym roztworu, wyciąganiem wniosków z przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz podstawowych informacji o kwasach i zasadach. Arkusz konkursowy dla uczniów klas pierwszych liceum zawierał kilka zadań dotyczących korelacji między przedmiotami przyrodniczymi, w tym ogólnej wiedzy o promieniotwórczości, wpływie substancji chemicznych na zdrowie i życie człowieka, podstawowych wiadomości o związkach chemicznych występujących wokół nas oraz wykrywaniu podstawowych gazów w powietrzu. Uczniowie klas drugich liceum zmierzyli się przede wszystkim z tematyką chemii na poziomie rozszerzonym ze szczególnym uwzględnieniem konfiguracji elektronowej atomów i jonów, rozwiązania równania Schrödingera, liczb kwantowych, rodzajów wiązań chemicznych i typów hybrydyzacji atomów centralnych, promieniotwórczości, kwasów, zasad i różnych rodzajów soli oraz elementarnych umiejętności z zakresu moli. Tegoroczni maturzyści odpowiadali na pytania ze wszystkich niższych etapów kształcenia chemii na poziomach podstawowym i rozszerzonym oraz podstaw chemii organicznej.

Tydzień po konkursie, także w piątek, 30 listopada w pracowni chemicznej z udziałem dyrektora ZSK – ks. dra Jacka Kędzierskiego odbyło się wręczenie dyplomów dla uczniów z najwyższymi wynikami w każdej kategorii klasowej. Wśród najmłodszych najlepsze okazały się uczennice: Marta Bychowska (7 b) oraz Aleksandra Gutowska (8 a) i Martyna Porębska (8 a). Najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się wśród gimnazjalistów, co w rezultacie dało zdecydowanie najwyższe wyniki w całym konkursie. Zwyciężył Michał Porębski (3 a) z rezultatem 87,5 pkt. przez Kornelem Weberem (3 a) z wynikiem 80,5 pkt. i Piotrem Sikorskim (3 a), który zdobył tylko o 0,5 pkt. mniej. W kategorii klas pierwszych liceum wygrała Marta Bielawska (I C). Niezłe rezultaty osiągnęli także uczniowie klas drugich liceum. Najlepszy okazał się Krystian Marciniak (IIC) z wynikiem 62,5 pkt., który zdobył o pół punktu więcej od Martyny Pałuski (II C) i o jeden punkt więcej od Angeliki Zwolińskiej (II C). Wśród maturzystów wygrała Klaudia Jankowska (III C). Każdy ze zwycięzców otrzymał z rąk Księdza Dyrektora pamiątkowy dyplom oraz możliwość wyjazdu na pokazy chemiczne do Torunia z panem Konradem Trokowskim.

Organizator konkursu składa serdeczne podziękowania dyrektorowi ZSK – ks. prałatowi dr. Jackowi Kędzierskiemu za wsparcie całej inicjatywy i udział w rozdaniu dyplomów, pani Paulinie Iwańskiej – bibliotekarce ZSK, która idealnie przygotowała salę do konkursu oraz panu Jakubowi Kostrzewskiemu, dzięki któremu konkurs mógł odbyć się w zaplanowanym terminie.

Konrad Trokowski

Skip to content