Wiele języków, jedna Europa – innowacyjne nauczanie drogą do sukcesu w Europie

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza przystępuje do realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu:
„Wiele języków, jedna Europa -innowacyjne nauczanie drogą do sukcesu w Europie”.

Będzie on polegał na udziale nauczycieli różnych przedmiotów w zagranicznych szkoleniach metodycznych oraz językowych w Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii oraz na Malcie. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez m. in. wdrożenie innowacji dydaktycznych w zakresie nauczania języków obcych, otwarcie na inne kultury, poszerzanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, nawiązanie współpracy międzynarodowej, nadające szkole europejskiego wymiaru.

W trakcie projektu zostaną podjęte następujące działania:

– utworzenie zakładki o projekcie na stronie internetowej szkoły,

– upowszechnianie informacji o projekcie w mediach społecznościowych,

– szkolenie dotyczące platformy eTwinning,

– zorganizowanie Dnia Europejskiego,

– udział w szkoleniach metodycznych dla nauczycieli języków obcych,

– szkolenie dotyczące metody zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego ( CLIL),

-udział nauczycieli w konferencjach na temat sposobów pozyskiwania środków unijnych,

– uzyskanie certyfikatów międzynarodowych.

Czas trwania projektu: 16 września 2018 do 15 lutego 2020 r.

Przyznane dofinansowanie: 116 843,37 PLN.

Skip to content