Przedsiębiorczość z eTwinning

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły zostali zaznajomieni z programem eTwinning. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach tego programu często organizuje  konferencje i seminaria szkoleniowo-kontaktowe. Bardzo licznie uczestniczą w nich nauczyciele z całej Polski. Również ci pracujący w Zespole Szkół Katolickich chętnie biorą udział w tego typu szkoleniach. Są one niepowtarzalną okazją do poznania nowych trendów w edukacji, poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności związanych z TIK, na co szczególny nacisk kładziony jest w założeniach ministerialnych. Seminaria szkoleniowo-kontaktowe pozwalają też na wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i – co najważniejsze – są okazją do rozpoczęcia współpracy, bowiem eTwinning zakłada realizację projektów edukacyjnych z partnerami z innych szkół nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

W dniach 1-2 grudnia w Warszawie odbyło się takie seminarium, a nosiło tytuł „Przedsiębiorczość z eTwinning”. Składało się z szeregu wykładów poświęconych tytułowemu zagadnieniu oraz zajęć warsztatowych, na których nauczyciele poznawali i ćwiczyli stosowanie na swoich zajęciach licznych narzędzi TIK. Mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt: komputery, tablice interaktywne, iPady i smartfony można przeprowadzić nie tylko atrakcyjne, ale i bardzo wartościowe lekcje.

Ponad wszelką wątpliwość uczestniczenie w tego typu szkoleniach jest wspaniałym doświadczeniem. Można spotkać wielu (było tym razem 60 osób) nauczycieli – pasjonatów, którzy poszukują nowych metod i form pracy, mających głowy pełne ciekawych pomysłów, otwarcie mówiących, że takie seminaria stanowią obronę przed wypaleniem zawodowym.

A. Sz.

 

Skip to content