Piękne dary dla naszej kaplicy od św. Mikołaja

Msza Święta sprawowana w ramach klasowego dyżuru liturgicznego w naszej szkole dla klasy, która jest na niej obecna i przygotowuje liturgię słowa oraz modlitwę wiernych, stanowi co miesiąc wyjątkowe przeżycie.

Eucharystia odprawiona w mikołajkowy czwartek, 6 grudnia, była szczególnym momentem nie tylko dla klasy IIIC LO, która pełniąc dyżur liturgiczny, zadbała o jej piękną oprawę, ale dla całej społeczności Długosza. W tym dniu bowiem, dzięki anonimowemu darczyńcy, nasza kaplica szkolna pw. św. Kazimierza Królewicza wzbogaciła się o ręcznie haftowany ornat do Mszy św. wotywnej o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, obrus ołtarzowy, obrus pod tabernakulum oraz zestaw bielizny kielichowej (korporały, palki, ręczniczki, puryfikaterze) na na każdy okres roku liturgicznego . Uroczystej Mszy św. tego dnia przewodniczył ks. prałat dr Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK, który na zakończenie poświęcił otrzymane dary.
W mikołajkowych roratach licznie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSK, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Siostry Westiarki Jezusa. To właśnie Siostry,  na prośbę obecnego w kaplicy św. Mikołaja, wykonały do naszej kaplicy wcześniej wymienione dary. Ornat będzie używany przez kapłanów podczas pierwszopiątkowych Mszy św., a pozostałe przedmioty, niezbędne do sprawowania Eucharystii, będą służyły będą przez cały rok liturgiczny.

Niezwykle ciekawe i poruszające kazanie wygłosił ks. dr Jacek Buta – jeden z katechetów ZSK. W barwny sposób ukazał postać św. Mikołaja – biskupa Miry, który już za życia, czyli na przełomie III i IVw., wsławił się wieloma cudami oraz czynami przepełnionym oddaniem biednym, chorym i potrzebującym. Nas, zgodnie z przesłaniem bajki ks. Jana Twardowskiego, św. Mikołaj ma uczyć dawania, gdyż zgodnie z biblijną myślą z Dziejów Apostolskich „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Oprócz poświęcenia otrzymanych od św. Mikołaja darów, czwartkowa Msza św. sprawowana była także w dwóch intencjach zamówionych przez klasę IIIC LO pełniącą dyżur liturgiczny: o życie wieczne dla zmarłych bliskich członkom społeczności klasowej śp. Hanny Trokowskiej i śp. Roberta Kumirskiego oraz o światło Ducha Św. dla wszystkich uczniów ZSK przygotowujących się do konkursów przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem rywalizacji chemicznej. Wszystkie te intencje polecaliśmy Dobremu Bogu podczas modlitwy wiernych.

Konrad Trokowski