Piękne dary dla naszej kaplicy od św. Mikołaja

Msza Święta sprawowana w ramach klasowego dyżuru liturgicznego w naszej szkole dla klasy, która jest na niej obecna i przygotowuje liturgię słowa oraz modlitwę wiernych, stanowi co miesiąc wyjątkowe przeżycie.

Eucharystia odprawiona w mikołajkowy czwartek, 6 grudnia, była szczególnym momentem nie tylko dla klasy IIIC LO, która pełniąc dyżur liturgiczny, zadbała o jej piękną oprawę, ale dla całej społeczności Długosza. W tym dniu bowiem, dzięki anonimowemu darczyńcy, nasza kaplica szkolna pw. św. Kazimierza Królewicza wzbogaciła się o ręcznie haftowany ornat do Mszy św. wotywnej o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, obrus ołtarzowy, obrus pod tabernakulum oraz zestaw bielizny kielichowej (korporały, palki, ręczniczki, puryfikaterze) na na każdy okres roku liturgicznego . Uroczystej Mszy św. tego dnia przewodniczył ks. prałat dr Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK, który na zakończenie poświęcił otrzymane dary.
W mikołajkowych roratach licznie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSK, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Siostry Westiarki Jezusa. To właśnie Siostry,  na prośbę obecnego w kaplicy św. Mikołaja, wykonały do naszej kaplicy wcześniej wymienione dary. Ornat będzie używany przez kapłanów podczas pierwszopiątkowych Mszy św., a pozostałe przedmioty, niezbędne do sprawowania Eucharystii, będą służyły będą przez cały rok liturgiczny.

Niezwykle ciekawe i poruszające kazanie wygłosił ks. dr Jacek Buta – jeden z katechetów ZSK. W barwny sposób ukazał postać św. Mikołaja – biskupa Miry, który już za życia, czyli na przełomie III i IVw., wsławił się wieloma cudami oraz czynami przepełnionym oddaniem biednym, chorym i potrzebującym. Nas, zgodnie z przesłaniem bajki ks. Jana Twardowskiego, św. Mikołaj ma uczyć dawania, gdyż zgodnie z biblijną myślą z Dziejów Apostolskich “więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Oprócz poświęcenia otrzymanych od św. Mikołaja darów, czwartkowa Msza św. sprawowana była także w dwóch intencjach zamówionych przez klasę IIIC LO pełniącą dyżur liturgiczny: o życie wieczne dla zmarłych bliskich członkom społeczności klasowej śp. Hanny Trokowskiej i śp. Roberta Kumirskiego oraz o światło Ducha Św. dla wszystkich uczniów ZSK przygotowujących się do konkursów przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem rywalizacji chemicznej. Wszystkie te intencje polecaliśmy Dobremu Bogu podczas modlitwy wiernych.

Konrad Trokowski

Skip to content