Mikołajkowy prezent dla długoszaków – nowy 17. numer „Rocznika Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza”

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, w mikołajki, jak co roku od momentu reaktywacji szkoły w 2001 r., ukazał się kolejny, siedemnasty już numer „Rocznika Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku”. Wydawanie tej publikacji stanowi dumną kontynuację przedwojennej tradycji Długosza, a tegoroczny numer został zadedykowany JE ks. bp. Wiesławowi Alojzemu Meringowi świętującemu m. in. 15. rocznicę sakry biskupiej.

Tegoroczne wydanie „Rocznika” ujmuje wydarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Jak każdy poprzedni numer tej publikacj, tegoroczny również można określić jako wyjątkowy, ponieważ wyjątkowe i niepowtarzalne były wydarzenia w nim opisane. Szkoła Długosza, zwłaszcza budynek przy ulicy Wojska Polskiego wraz z otoczeniem, gdzie mieści się szkoła podstawowa z klasami 1-3 i przedszkole, wciąż podlega modernizacji. W roku szkolnym, który opisuje nasz „Rocznik”, zostały oddane do użytku i uroczyście poświęcone dwa boiska dla dzieci: wywalczone w Konkursie Talentów NIVEA tzw. PODWÓRKO NIVEA oraz boisko wielofunkcyjne. Tym właśnie wydarzeniom poświęcony został wiodący rozdział naszego „Rocznika”.

Drugi rozdział naszej ksiąźki to „Wydarzenia szkolne” związane z funkcjonowaniem gimnazjum i liceum. Rozpoczyna go „Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2017/2018”, po którym następuje opis (wzbogacony o zdjęcia) ujętych w bloki tematyczne najważniejszych wydarzeń z życia szkoły: od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, po wygaszanane gimnazjum i liceum. Są to relacje z uroczystości szkolnych, spotkań z wybitnymi ludźmi, akcji przeprowadzanych w szkole, wycieczek, zawodów i konkursów, które dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów napisały się w historii szkoły.
Ważny dział „Rocznika” obejmują „Sprawozdania nauczycieli” pracujących w Długoszu: są to sprawozdania wychowawców klas, opiekunów świetlicy i biblioteki, pedagogów, opiekunów Samorządu Uczniowskiego, wychowawców internatu, a także sprawozdania autorów i opiekunów projektów realizowanych we współpracy z „Fundacją ANVIL”.

„Rocznik” jak co roku zamyka rozdział pt. „Wykazy, zestawienia, statystyki”. Czytelnik znajdzie w nim wykaz uczniów przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum z fotografiami poszczególnych klas, listę wychowanków internatu z opiekunami oraz fotografię i wykaz pracowników szkoły. Dalej znajdziemy tu sprawozdanie z awansu zawodowego nauczycieli, wykaz osób nagrodzonych Medalem za zasługi dla ZSK oraz uhonorowanych Nagrodą Dyrektora. W rozdziale tym znajduje się również rozbudowany i wzbogacony zdjęciami wykaz sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych, a także lista uczniów Długosza, którzy na poszczególnych etapach cyklu edukacyjnego osiągnęli najwyższe średnie ocen oraz świadectwa z wyróżnieniem. Statystyki kończy skład Rady Rodziców i kwoty wpłat poszczegónych klas na ten fundusz oraz na dofinansowanie działalności edukacyjnej szkoły.
„Rocznik Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza” to praca zbiorowa pod redakcją ks. dra Jacka Kędzierskiego. Współredakcją publikacji zajęła się pani mgr Lidia Wiśniewska, której przy opracowaniu „Kalendarium” i „Zestawień” pomagała p. mgr inż. Jadwiga Piasecka. Korekty dokonała mgr Magdalena Gutral, która również wraz z p. inż. Krzysztofem Jabłońskim opracowała projekt okładki. Łamanie książki wykonał p. Grzegorz Sztandera z Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników. Fotografie zamieszczone w „Roczniku” pochodzą z archiwum ZSK, a ich autorami są głównie panowie inż. Krzyszfof Jabłoński i mgr Dariusz Goldewicz, a także p. mgr Bożena Sobierajska, p. mgr Kamila Kurdubska i p. mgr Paulina Makowska.

Zespół redakcyjny wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim autorom materiałów i tekstów, które składają się na treść tego siedemnastego już numeru „Rocznika”, z którego z pewnością dumny jest patron szkoły ks. Jan Długosz – autor słynnych „Kronik, czyli Roczników sławnego Królestwa Polskiego”, a którego pomnik w tym roku szkolnym stanął przed budynkiem Zespołu Szkół Katolickich przy ulicy Łęgskiej. Uroczystości z odsłonięcia i poświęcenia tego pomnika powiązane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości stanowią materiał do następnego numeru publikacji – ale to plany na przyszłość.

Tymczasem Czytelnik trzyma w dłoni wydrukowany przed kilkoma dniami 17. numer „Rocznika Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku”, którego bohaterami są uczniowie i nauczyciele uwiecznieni na kartach tej obszernej sześćsetstronicowej, barwnie wydanej książki.

L. W.