Pierwszopiątkowa spowiedź i Eucharystia dla klas 4 SP

Dzień 7 grudnia w Kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela we Włocławku to czwarty, z dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, dla uczniów klas czwartych ZSK im. Księdza Jana Długosza.

Każdemu piątkowemu spotkaniu dzieci z Jezusem przyświecają Jego słowa wypowiedziane w czasie objawień św. Małgorzacie Marii Alacoque:

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii świętej przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”.

Grudniowa „lekcja” rozpoczęła się od powitania dokonanego przez ks. prałata Jacka Kędzierskiego – dyrektora ZSK. Ksiądz dyrektor zwrócił się do zebranych w kościele uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawił księdza sprawującego mszę. Zwrócił również uwagę  zgromadzonych na jego wyjątkową szatę.

W czasie modlitwy wspominaliśmy św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, który określany jest mianem “kolumny Kościoła”, “perły, która błyszczy na palcu Boga”. Wsłuchaliśmy się także w słowa Ewangelii wg św. Mateusza, opowiadającej o uzdrowieniu przez Jezusa dwóch niewidomych. Symboliczne znaczenie czynu Jezusa podkreślały słowa psalmu: „Pan moim światłem i zbawieniem moim/Oto nasz Pan przyjdzie z mocą/i oświeci oczy sług swoich”. Nawiązał do nich prowadzący liturgię ks. Zbigniew Łukasik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego, chcąc wytłumaczyć dzieciom symbolikę płomienia pierwszej, zapalonej na wianku adwentowym, świecy jako znaku gorącej miłości rozpalającej serce Jezusa i światła. Ksiądz Zbigniew zwrócił także uwagę zgromadzonych na pustą kołyskę oczekującą na przyjście Jezusa.

Wyjątkowość „lekcji” podkreślała szata, w którą ubrany był ksiądz Zbigniew – ręcznie haftowany, złoty ornat z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa i obrazem Jezusa Miłosiernego (znaki objawień – św. Małgorzacie i św. Faustynie), wykonany przez Siostry Westiarki, ofiarowany anonimowo w dniu 6 grudnia na rzecz szkolnej kaplicy i poświęcony przez ks. prałata dr. Jacka Kędzierskiego – dyrektora ZSK. W czasie słowa skierowanego do uczniów ksiądz Zbigniew omówił obrazy łącząc je z celami, jakie przyświecają pierwszym piątkom miesiąca.

Po zakończeniu mszy nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na wieniec adwentowy. Dyplomy i nagrody wręczyła pani Sławomira Lewandowska – wicedyrektor ZSK.

Sylwia Pietrzak

Skip to content