Akcja “Szlachetna Paczka”

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Jak co roku w okresie świątecznym Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza uczestniczył w Akcji ,,Szlachetna Paczka. Jest to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy  realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

W „Szlachetnej Paczce” prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich rodzin ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.
Zaangażowanie rodziców i nauczycieli przyniosło nieoczekiwane efekty – zebraliśmy nie tylko produkty konieczne do codziennego funkcjonowania, takie jak: żywność i artykuły higieniczno–sanitarne, ale również odzież, zabawki i słodycze, a także niezbędny sprzęt AGD. Rodzice Oskara Stroisza ufundowali rodzinie rzeczy do remontu i wyposażenia łazienki. W naszą zbiórkę zaangażowały się wszystkie klasy II LO, którym bardzo dziękujemy!

Koordynator akcji – p. Paulina Iwańska we współpracy z panem Jakubem Zemlakiem, paniami Sandrą Iwańską, Martą Trelą i Urszulą Borodyn składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom – Rodzicom, Dzieciom, Młodzieży, którzy przyczynili się do zebrania darów w akcji „Szlachetna Paczka”!
Wsparcie materialne, ale również nadzieja i wiara w ludzką dobroć trafiły do potrzebującej rodziny. Nam pozostaje radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji.

Dziękujemy za Wasz Dar Serca!

Paulina Iwańska

Skip to content