Wyniki akcji „Album przeczytanych książek”

Wyniki akcji „Album przeczytanych książek”

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do czytania książek, w tym nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki szkolnej, rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych, promowanie estetycznego prowadzenia zapisu w dzienniczku, poznawanie języka literackiego, rozwijanie wyobraźni, myślenia, uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych, kształtowanie umiejętności ustnego i pisemnego dzielenia się przez uczniów zdobytą wiedzą, promowanie kulturalnego i życzliwego współzawodnictwa, rozwijanie u dzieci umiejętności samodzielnego czytania, rozwijanie u dzieci wrażliwości i talentów plastycznych.

Czytaj więcej

Skip to content