Czarna karta w historii Polski – 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Zakazano wydawania prasy, poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach.

31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany. Te dwa rygorystyczne lata były ciężkie dla polskiego narodu. Wielu historyków głosi, że stan wojenny wcale nie był koniecznością, można było go uniknąć. Natomiast druga połowa sądzi, że Jaruzelski miał rację i było to tzw. “zło konieczne”. Niezależnie od prawdy, śmierć poniosło kilkudziesięciu Polaków, czego nie da się tak łatwo usprawiedliwić.

W szkolnym holu znajduje się gazetka informująca o tym wydarzeniu oraz przedmioty z tamtych lat. Na dużej przerwie w świetlicy szkolnej zostało wyemitowane wystąpienie gen. Jaruzelskiego oraz filmy o stanie wojennym.

Dziękuję za pomoc p. Joannie Kinasiewicz i p. Jakubowi Zemlakowi.

Paulina Iwańska

Skip to content