Wigilia w internacie

Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”.
Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

Ewangelia wg św. Łukasza 2,15-16

Środa – 19 grudnia 2018 była dla społeczności internackiej dniem innym niż wszystkie. Najpierw, w czasie „Środy u Długosza” mieliśmy okazję uczestniczyć w bożonarodzeniowym przedstawieniu „Narodziny Miłości”, przygotowanym ze znacznym udziałem wychowanków internatu, a potem spotkaliśmy się wraz – księdzem dyrektorem Jackiem Kędzierskim, księdzem Jackiem Butą, księdzem Marcinem Lewandowskim p. Zofią Kędzierską p. kierownik Anetą Wąsik oraz wychowawcami: p. Mileną Witkowską, p Agnieszka Lasotą –Staszak i p. Dariuszem Goldewiczem w świetlicy szkolnej.

Po odczytanym fragmencie Ewangelii i poświęceniu przez księdza dyrektora opłatków, złożyliśmy sobie serdeczne, świąteczne życzenia. Po uczcie dla ducha, przyszedł czas na ucztę dla ciała czyli wieczerzę wigilijną. W radosnym świątecznym nastroju, spożywaliśmy przygotowane wigilijne potrawy a następnie wspólnym śpiewem zatopiliśmy się w pięknie tradycyjnych kolęd. Była również słodka niespodzianka przygotowana przez p. Dariusza Goldewicza, który tego dnia obchodził swoje imieniny.  Spotkanie wigilijne to wyjątkowy czas. To czas gdy w naszym codziennym zabieganiu zatrzymujemy się na chwilę, zasiadamy wszyscy razem przy stole, i cieszymy się swoją obecnością.

Takie chwile pokazują jak nasz internat przypomina dom rodzinny. Oby taki chwil było w roku więcej, oby maleńka Miłość narodzona w betlejemskiej grocie wypełniła nasze serca radością i pokojem i pozwoliła zrozumieć co jest w życiu najważniejsze.

Patrycja Frątczak – wychowanka internatu
wraz z wychowawcami

Skip to content