Spotkanie opłatkowe pracowników Długosza

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…

To oczywiście wigilijne spotkanie opłatkowe pracowników ZSK, które w naszej szkole odbyło się w czwartek 20 grudnia. Wieczór to rzeczywiście wyjątkowy, gdyż stanowi okazję, aby wszyscy stanowiący grono pracowników Długosza – od przedszkola po liceum, wraz z dyrekcją i pracownikami administracji, zasiedli do wigilijnego stołu. Śpiew kolęd wykonanych przez wspaniały chór szkolny, fragment Pisma Świętego przywołujący prawdę o okolicznościach przyjścia na świat Pana Jezusa, serdeczne życzenia przy łamaniu się opłatkiem oraz wspólna wieczerza uczyniły czwartkowy wieczór czasem radości, życzliwości i pokoju. Wartość wewnętrznego pokoju i miłości, której jedynym źródłem jest Bóg, podkreślił w swoich życzeniach skierowanych do zebranych na uroczystości ks. dyr. Jacek Kędzierski, wskazując jednocześnie na zbawczy wymiar Bożego Narodzenia.

L.W.

Skip to content