„Na skrzydłach przyjaźni” – podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Kończący się rok kalendarzowy to czas podsumowania Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której temat przewodni brzmiał „Na skrzydłach przyjaźni”.

Uczniowie kl.  4-8  Publicznej Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Długosza we Włocławku  aktywnie włączyli się w jej realizację. Koordynatorem szkolnym była pani Bożena Sobierajska –  pedagog szkolny.  Należy przypomnieć, że celem kampanii było wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży; Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę; Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych; kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej; Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Z radością informujemy, że uczennica klasy 8b Alicja Gralak otrzymała nagrodę za wykonaną pracę plastyczną „Na skrzydłach wyobraźni”, a uczennice: Aleksandra Arkuszewska i Weronika Szczepańska nagrodę za aktywny udział w Kampanii.

Bożena Sobierajska

Skip to content