Wizyta duszpasterska w internacie

Wizyta duszpasterska potocznie zwana „kolędą” to jeden z ważniejszych dni w ciągu całego roku w internacie.

Wychowankowie, kadra internatu, ks. Dyrektor, p. Zofia Kędzierska zgromadzili się w kaplicy szkolnej aby wraz z ks. Marcinem Lewandowskim uczestniczyć we wspólnej modlitwie. Na koniec nabożeństwa i odśpiewaniu kolęd wychowankowie udali się do swoich pokoi aby oczekiwać na wizytę kapłana.

Ksiądz Marcin Lewandowski w asyście ministrantów Mateusza Halika oraz Eryka Narazińskiego udali się do pokoi wychowanków uwzględniając miejsce pracy i mieszkania ks. Dyrektora, gabinetu wychowawców internatu     i kierownika . Każda wizyta rozpoczynała się wspólną modlitwą i błogosławieństwem mieszkańców pokoju. Do kolędy wychowankowie internatu przygotowywali się całe popołudnie z niecierpliwością oczekując  na wizytę księdza w swoich pokojach.

Każdy z wychowanków mógł liczyć na osobistą rozmowę z księdzem Marcinem Lewandowskim prefektem naszej szkoły, oraz ks. Sebastianem Tomczakiem wicedyrektorem przedszkola oraz szkoły podstawowej 1-3 Zespołu Szkół Katolickich.

Kolęda w internacie to nie tylko oczekiwanie i spotkanie z księdzem, to także spotkanie z Jezusem. Każdy kapłan idzie do naszych domów w imieniu samego Jezusa. To sam Chrystus odwiedza nasze mieszkania, szkoły, miejsca pracy. Po to gromadzimy się wspólnie, aby stanowić z Nim jedno. Taki jest bowiem sens odwiedzin duszpasterskich.

Jezus powiedział: „ (…) gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). 

Aneta Wąsik

Skip to content