Orszak Trzech Króli 2019 – dzień diecezjalnego dziękczynienia za wpisanie bazyliki katedralnej na listę Pomników Historii Polski

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w polskiej tradycji świętem Trzech Króli, już od kilku lat we Włocławku rozpoczyna barwny pochód złożony z mieszkańców naszego miasta na czele z jego włodarzami, którzy z radosnym śpiewem kolęd, prowadzeni blaskiem gwiazdy, zmierzają do bazyliki katedralnej, aby pod przewodnictwem Pasterza Diecezji wraz z Mędrcami oddać hołd leżącemu w żłóbku Panu Jezusowi, Królowi i Mesjaszowi.

Wśród wielu uczestników Orszaku Trzech Króli nie mogło zabraknąć przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza z dyrekcją, nauczycielami i uczniami, którzy przybyli z całymi rodzinami, aby spędzić południowe godziny tej świątecznej niedzieli na celebracji tego najstarszego ze świąt chrześcijańskich. Kolędom, w drodze z pl. Wolności do katedry, towarzyszyły radosne, gromkie okrzyki: “Niech stajenka nas zachwyca, to jest dar i tajemnica”, “Nocą, dniem, wieczorem, rano – dbaj o pamięć i tożsamość”, czy też “Chcesz receptę idealną – miłość i odpowiedzialność”.

Bohaterką dnia w całej diecezji włocławskiej stała się dzisiaj sama świątynia –  włocławska bazylika katedralna – stanowiąca najcenniejszy zabytek architektury naszego miasta. Przeżywana uroczystość Objawienia Pańskiego stała się bowiem okazją do dziękczynienia za umieszczenie tego obiektu na liście Pomników Historii jako jednego ze 105 zabytków uznanych za szczególnie znaczące dla historii naszego kraju. Podkreślił to ks. prał. Michał Krygier – proboszcz parafii i kustosz bazyliki katedralnej, witając na początku Eucharystii przybyłych na uroczystość gości z Ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, przedstawicieli władz parlamentarnych reprezentowanych przez Posłów Joannę Borowiak i Łukasza Zbonikowskiego, władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich z Prezydentem Markiem Wojtkowskim oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Sambora Gawińskiego.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Włocławska katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została uznana za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 10 grudnia 2018 roku. Przypomniał o tym w swojej homilii JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering, z którego inicjatywy zostały podjęte działania, aby nasza prastara świątynia, dumnie zdobiąca jeden z najstarszych nadwiślańskich grodów, znalazła się na liście najcenniejszych polskich zabytków. Ksiądz Biskup niejednokrotnie podkreślał, że mamy powód do dumy i uzasadnioną okazję do wyrażenia wdzięczności za ten wspaniały dar. Katedra bowiem, jak określił kaznodzieja, to miejsce, gdzie “gościli władcy i rodzili się święci”. Wspomniał przy tym ważne wydarzenia związane z historią świątyni, począwszy od jej poświęcenia w obecności ówczesnego króla jako wotum wdzięczności za zwycięstwo pod Grunwaldem, poprzez wizytę papieża Piusa XI w 1919 r., pobyt we Włocławku św. Jana Pawła II, obchody 600-lecia konsekracji świątyni, po wydarzenia związane z obchodami rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które świętowaliśmy właśnie w katedrze.

Ksiądz Biskup w swoich rozważaniach nie pominął znaczenia uroczystości Trzech Króli, która zgromadziła w świątyni tłumy włocławian. Przywołując historię obchodów tego święta, wyjaśnił symbolikę darów złożonych przez Mędrców ze Wschodu. Przyniesione przez nich złoto oznaczało oddanie czci i uznanie godności Władcy u Tego, który króla poprzez okoliczności przyjścia na świat nie przypominał. Kadzidło symbolizuje cudowność unoszących się ku niebu modlitw dziękczynienia i uwielbienia Boga, któremu jako Stwórcy i Królowi dziejów należy się chwała i cześć. Mirra natomiast, jako cenny produkt służący do balsamowania zwłok, stanowiła zapowiedź misji Chrystusa – cierpienia i śmierci za grzechy ludzi – “proroctwo Jego zgonu”, jak mówi tekst kolędy, a głoszą liczne proroctwa starotestamentowe.

Trzej Mędrcy szukali Jezusa – podjęli trud, poświęcili czas, zdobyli się na odwagę wyruszenia w nieznane. To wzór dla współczesnego pokolenia Polaków i Europejczyków – zaznaczył kaznodzieja – dla tych, w których niejednokrotnie zaniknął duch wojowników Pana, gdyż oddali się hołdowaniu sobie i swojemu egoizmowi, zapominając o uwielbieniu Boga. Na zakończenie, w kontekście dziękczynienia za wszelkie dobro, jakiego  dane nam było doświadczyć, podkreślił znaczenie wdzięczności, do której trzeba wychowywać serca ludzi jako do postawy ewangelicznej, której oczekiwał sam Pan Jezus, a także wolności, jaką daje poszukiwanie prawdy.  “W drodze, jak Mędrcy ze Wschodu, są ci, którzy afirmują życie człowieka, jego wolność i dążenie do prawdy” – podsumował swoje rozważania Ksiądz Biskup.

Lidia Wiśniewska

Skip to content