Olimpusek

Sesja zimowa olimpiady OLIMPUSEK i olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego została przeprowadzona w naszej szkole w dniach:

  • 07-01-2019 r. (sprawdzian zintegrowany)
  • 08-01-2019 r. (sprawdzian z języka angielskiego).

W sprawdzianie zintegrowanym wzięło udział 41 uczniów klas 1-3, w sprawdzianie z języka angielskiego 48 uczniów.

Olimpiada OLIMPUSEK polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

W tym roku 10 stycznia po raz pierwszy uczniowie klas 1-3 wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych, której celem jest rozwój i doskonalenie logicznego oraz kreatywnego myślenia, które powinno być rozwijane od najmłodszych lat.

Klaudia Majewska-Rybacka
Aleksandra Ujazdowska

Skip to content