Uczymy się tolerancji – zajęcia w kl. 5a

Kształtowanie postaw to trudny i długotrwały proces, na który ma wpływ wiele czynników: rodzina, środowisko, szkoła, grupa rówieśnicza.

Głównym celem wychowania do wartości jest natomiast poznanie przez uczniów wartości uniwersalnych, takich jak: prawda, miłość, piękno, wolność i godność człowieka, rodzina, odpowiedzialność, ojczyzna, praca oraz tolerancja. W dniu 11 stycznia 2019 roku w klasie 5a Publicznej Szkoły Podstawowej im ks. Jana Długosza zostały przeprowadzone zajęcia nt. „Uczymy się tolerancji”. Warsztaty prowadziła Pani Grażyna Cudna z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Celem zajęć było kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,  takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi i kultura osobista. Bardzo dziękujemy pani Grażynie Cudnej z PPP we Włocławku za profesjonalną współpracę.

Bożena Sobierajska – koordynator zajęć

Skip to content