Noworoczne spotkanie duszpasterstw specjalnych

W niedzielny wieczór, 13 stycznia 2019 r., przedstawiciele różnych zawodów wraz ze swoimi Duszpasterzami zebrali się na dorocznym spotkaniu w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele pw. św. Witalisa pod przewodnictwem ks. prał. Sławomira Deręgowskiego, wikariusza biskupiego rejonu włocławskiego. Homilię wygłosił ks. dr Marek Raszewski, diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych oraz diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego. W homilii wskazał na pokorę i ciszę, które sprzyjają możliwości dostrzeżenia Bożej obecności w naszym życiu. Zachęcał do tego, by z większym zaangażowaniem pracować na Bożą chwałę. Czyż rozpoczynające się zimowe ferie nie są właśnie taką wyczekiwaną i konieczną chwilą wyciszenia, by usłyszeć Boga i przemyśleć swoje postępowanie? Obecni na spotkaniu nauczyciele „Długosza”  z dumą obserwowali naszych wychowanków: ministranta Mateusza Betke i kleryka Krzysztofa Kamińskiego, którzy wyróżniają się swoją postawą i zaangażowaniem.

W drugiej części spotkania miało miejsce oficjalne podziękowanie nieobecnemu Pasterzowi Diecezji na ręce zastępującego bp. Alojzego Meringa ks. prałata Sławomira Deręgowskiego, który w słowie do zebranych dziękował imiennie wszystkim księżom za duszpasterską posługę w środowiskach zawodowych. Potem, przy kawie i słodyczach mieliśmy okazję porozmawiać i złożyć sobie wzajemnie noworoczne życzenia. Duszpasterzem Nauczycieli jest ks. Andrzej Tomalak, wokół którego z radością na spotkaniu zgromadzili się: p. Urszula Brykalska, pisząca te słowa Sławomira Lewandowska, p. Andrzej Gołębieski i uwieczniający spotkanie na fotografiach p. Dariusz Goldewicz z żoną Dorotą.

S.L.

Skip to content