Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza „Brązową Szkołą” i „Szkołą Olimpijską”

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza, że Publiczne LO im. ks. Jana Długosza we Włocławku  jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł “Brązowej Szkoły 2019”.

Przed kilkoma dniami „Perspektywy” opublikowały ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Jak on powstaje? Otóż licea ogólnokształcące są oceniane za pomocą trzech kryteriów: a/ sukcesów w olimpiadach ( 30%), b/ wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25%), c/ wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych(45%).

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100. Oznacza to, że ocenę „100” otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. W tym roku jednak organizatorzy spotkali się z trudnością, bowiem w związku z RODO nie mogli pozyskać informacji od wszystkich komitetów olimpiad.

W rankingu znalazło się 1000 najlepszych liceów ogólnokształcących. Mają one prawo do posługiwania się znakiem jakości. „Złota Szkoła”, „Srebrna Szkoła” i „Brązowa Szkoła”. „Perspektywy” tak piszą na swojej stronie internetowej: To z inspiracji dyrektorów szkół i nauczycieli wprowadziliśmy dla najlepszych polskich liceów i techników specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne – potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy.

Miło nam poinformować, że Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza znalazło się po raz kolejny w rankingu najlepszych liceów w Polsce i obroniło tytuł „Brązowej Szkoły”. W tym roku została nam przyznana pozycja 628. W województwie kujawsko-pomorskim zajmujemy miejsce 25, a we Włocławku – 3. Przed nami są: I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej ( 157. miejsce w kraju i 5. w województwie), a także III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ( 446. miejsce w kraju i 20. miejsce w województwie).

Z jeszcze większą przyjemnością informujemy, że nasze liceum  znalazło się także w rankingu „Szkół Olimpijskich”. Oceniając szkoły, wzięto pod uwagę wyniki 54 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w niej się uczących.

W zestawieniu „Szkół Olimpijskich” znalazło się 200 liceów i techników z całej Polski. Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza zajęło w nim 132. miejsce. Tutaj okazało się drugą szkołą we Włocławku: za I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej (miejsce 40.) i przed Technikum nr 4 w zespole Szkół Elektrycznych (miejsce 200.).

 

 

 

 

 

 

Skip to content