Nauczyciele z POWER-em

Nauczyciele z POWER-em

W ramach przystąpienia Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza do projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich ( z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój),  nauczyciele języka niemieckiego – Anna Waśkiewicz i Andrzej Przybylski uczestniczyli w dniach 21 stycznia- 1 lutego 2019 r. w kursie metodyczno – językowym dla nauczycieli germanistów w Wiedniu.

Czytaj więcej

Projekt “Wybieram swoją Europę”

Projekt “Wybieram swoją Europę”

Uczniowie klas IB i IIB liceum, a ponadto: Adam Kruczkowski z klasy IIA , Michał Guza i Martyna Flaszyńska z klasy IIIC liceum oraz najmłodsza – Zofia Kwiatkowska z 7a szkoły podstawowej dnia 5 lutego 2019r. wzięli udział w  projekcie „Wybieram swoją Europę”. Były to zajęcia w formie warsztatowej. Poprowadziły je Panie koordynatorki:  Maja Selan i Anna Szlęk, które przyjechały z Warszawy z Fundacji im. Roberta Schumana na zaproszenie Pani Joanny Kinasiewicz.

Czytaj więcej

Edukacja wczesnoszkolna z darami Froebla

Edukacja wczesnoszkolna z darami Froebla

Friedrich Wilhelm Froebel był niemieckim pedagogiem, teoretykiem wychowania przedszkolnego, architektem i miłośnikiem przyrody. Zachwycony naturalistyczną koncepcją pedagogiczną Jana Henryka Pestalozziego stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach: jedności wszechświata, szacunku dla … Czytaj więcej

Skip to content