Nauczyciele z POWER-em

W ramach przystąpienia Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza do projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich ( z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój),  nauczyciele języka niemieckiego – Anna Waśkiewicz i Andrzej Przybylski uczestniczyli w dniach 21 stycznia- 1 lutego 2019 r. w kursie metodyczno – językowym dla nauczycieli germanistów w Wiedniu.

Zajęcia odbywały się w szkole językowej ActiLingua Academy i obejmowały aktualne wiadomości dotyczące metodyki języka niemieckiego, życia społecznego, politycznego i kulturalnego krajów niemieckojęzycznych. W planie kursu znalazły się tak ciekawe zagadnienia jak zastosowanie filmu, musicalu, reklamy, piosenki i obrazu na lekcji, wprowadzenie elementu ruchu, poznanie języka młodzieżowego, dialektu wiedeńczyków, specyfiki języka niemieckiego w wersji austriackiej. Należy podkreślić niezwykłe zaangażowanie i przygotowanie nauczycieli prowadzących zajęcia, ich energię i świetny warsztat. Przekazane materiały dydaktyczne, cenne podpowiedzi metodyczne będą z pewnością inspiracją do wprowadzania ciekawych, innowacyjnych form pracy z uczniami oraz motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań w pracy z młodzieżą.

Kolejną sferą aktywności był udział w bogatym programie kulturalnym. Wiedeń należy do najchętniej odwiedzanych miast Europy ze względu na bogactwo atrakcji – i nie ma w tym stwierdzeniu przesady. Każdego dnia zachwycały monumentalne budowle ze wszystkich epok historycznych, znakomite muzea, klimatyczne kawiarnie. Była też okazja do udziału w zorganizowanej przez szkołę wycieczce do Salzburga- malowniczego miasta, miejsca urodzin Wolfganga Amadeusza Mozart

Dwutygodniowy kurs w Wiedniu był okazją do rozwinięcia kompetencji metodycznych, językowych, społecznych oraz kulturowych. To czas wymiany doświadczeń, zaprezentowania szkoły na arenie międzynarodowej i nawiązania nowych kontaktów.

A. Waśkiewicz, A. Przybylski

Skip to content