Projekt “Wybieram swoją Europę”

Uczniowie klas IB i IIB liceum, a ponadto: Adam Kruczkowski z klasy IIA , Michał Guza i Martyna Flaszyńska z klasy IIIC liceum oraz najmłodsza – Zofia Kwiatkowska z 7a szkoły podstawowej dnia 5 lutego 2019r. wzięli udział w  projekcie „Wybieram swoją Europę”. Były to zajęcia w formie warsztatowej. Poprowadziły je Panie koordynatorki:  Maja Selan i Anna Szlęk, które przyjechały z Warszawy z Fundacji im. Roberta Schumana na zaproszenie Pani Joanny Kinasiewicz.

Jest to polska fundacja, która powstała w 1991 roku. Została założona przez osobistości związane ze zmianami ustrojowymi lat 1989-90, między innymi przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę. Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez fundatorów jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowanie wspólnej Europy. Jest to organizacja pozarządowa i ponadpartyjna. Jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwija programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam członkostwo w UE, współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne. Realizuje programy edukacyjne i aktywizujące. Wśród jej stałych działań są m.in. majowe obchody Dnia Europy (Parada Schumana i Miasteczko Schumana), konferencja Europolis, Wolontariat Erasmus+, całoroczne seminaria europejskie i niemieckie, Szkolne Kluby Europejskie.

Fundacja Schumana zaprosiła nas do udziału w projekcie „Wybieram swoją Europę”, związanym z międzynarodową kampanią „Tym razem głosuję”.  Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej oraz zachęcenie jak największej liczby osób do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniach 23-26 maja 2019 r.

Zajęcia odebrane zostały z wielkim entuzjazmem, uczniowie mimo 90 minut intensywnych warsztatów wyszli bardzo zadowoleni,  z nadzieją na kolejne spotkanie. Panie były pod dużym wrażeniem wiedzy naszych uczniów i ich zaangażowania w pracę podczas tych zajęć.

Paulina Iwańska

 

Skip to content