Nasi licealiści wzięli udział w debacie o stosunkach polsko-rosyjskich

7 lutego w LMK odbyła się debata o stosunkach polsko-rosyjskich. Uczniowie Długosza wraz z młodzieżą z innych włocławskich szkół po raz kolejny stanęli do debaty w ramach projektu “Wspólna przeszłość kluczem do przyszłości”. Tym razem tematem były niełatwe stosunki polsko-rosyjskie od początków XX w. aż po czasy współczesne. Jak co roku, temat debaty organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące im.Marii Konopnickiej jest inny. Tradycyjnie najpierw (w styczniu) odbyły się wykłady związane z czterema blokami tematycznym naszych stosunków ze wschodnim sąsiadem. Zwieńczeniem projektu była natomiast czwartkowa debata. Młodzież była podzielona na dwie grupy – propozycję i opozycję. Propozycja miała za zadanie udowodnić, że stosunki polsko-rosyjskie układały się poprawnie, a winę za ich dzisiejszy kształt ponosi Polska. Opozycja natomiast musiała wykazać, iż relacje między państwami kształtowały się bardzo źle, a za to, jak wyglądają obecnie, pełną odpowiedzialność ponosi strona rosyjska.

Debata składała się z czterech bloków tematycznych. W pierwszym dyskutowano o tym, czy rewolucja w Rosji z 1917 roku wpłynęła na odzyskanie przez Polskę niepodległości. W kolejnych młodzież oceniała stosunek Józefa Stalina do Polaków oraz okres PRL i to, czy Polska była wtedy niepodległa, czy raczej zniewolona. W ostatnim bloku debata dotyczyła współczesnych stosunków Polski i Rosji, z uwzględnieniem tego, która strona ponosi winę za to, jak wyglądają.

Nasi uczniowie aktywnie brali udział w dyskusji, której temperatura rosła wraz z kolejnymi blokami tematycznymi. Jakub Oleradzki z klasy IIB LO zajął w potyczkach słownych trzecie miejsce, a wyróżnienie za swą odważną argumentację otrzymała Aleksandra Łącka, także z klasy IIB LO. Gratulujemy i przygotowujemy się do wzięcia udziału w debacie w przyszłym roku.

Joanna Kinasiewicz

Skip to content