Cyberprzemoc w Internecie

W piątek 22.02.2018 roku odbyło się spotkanie młodzieży Długosza z przedstawicielami Straży Miejskiej we Włocławku. Spotkanie to zostało zainicjowane w ramach projektu IX Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie z zakresu poprawy ładu i porządku publicznego w szkole czy miejscu zamieszkania.

Projekt „Koniec z hejtem – stop przemocy w sieci” przygotowuje Aleksandra Lewandowska z klasy II A LO, która została jedną z piętnaściorga finalistów wojewódzkich olimpiady. Pod koniec marca odbędzie się finał, podczas którego uczestnicy będą musieli przedstawić przed komisją konkursową swoje projekty.

IX Kujawsko – Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” jest nowatorskim projektem z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży, realizowanym w naszym województwie.

Opiekun: Krzysztof Łodygowski

Skip to content