Potyczki językowe

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego świetlica szkolna w dniu 26 lutego zorganizowała dla uczniów turniej pod hasłem “Potyczki Językowe”. W teleturnieju wzięli udział uczniowie klas czwartych i piątych szkoły podstawowej.
Celem polonistycznego przedsięwzięcia było propagowanie wśród młodzieży poprawności językowej i ortograficznej, wyrabianie nawyku poprawnego posługiwania się polszczyzną i świadomego unikania rażących błędów językowych oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

Wyniki były następujące:

KLASY IV:

I miejsce – IV a (286 punktów)
II miejsce – IV c (274 punktów)
III miejsce –IV b (259 punktów)

KLASY V:

I miejsce – V c ( 320 punktów)
II miejsce – V b (316 punktów)
III miejsce – V a (309 punktów).

Poziom był wyrównany, dlatego gratulujemy wszystkim.

Sandra Iwańska
Jakub Zemlak

Skip to content