Wspomnienie o Księdzu Biskupie Romanie Andrzejewskim

W dniach 25.02 – 01.03.2019 roku  w naszej szkole odbyła się prezentacja prac uczniowskich   poświęcona Księdzu  Biskupowi Romanowi Andrzejewskiemu. Prezentowane wydarzenie odbyło się pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej.

Zadaniem uczniów klas 7-8 było wykonanie pracy plastycznej pt. „Portret Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego”. Twórczą pracę uczniów poprzedziła pogadanka podczas lekcji plastyki.  W tym roku szkolnym przypada   81. rocznica urodzin śp. Księdza Biskupa, więc przy tej okazji przybliżyliśmy uczniom postać tego wybitnego kapłana, który odegrał ogromną rolę w reaktywacji Długosza.  Był ogniwem łączącym dawnego i nowego Długosza. Tak wspominał Upłynęło 52 lata od zamknięcia szkół Długosza. Mija  40 lat od usunięcia stamtąd również alumnów Niższego Seminarium Duchownego. Specjalna Komisja dokonała odbioru. Nie byłem przy tym obecny , bo pełniłem posługę pasterską na Podolu. Ale dwa dni później chodziłem już po korytarzach i salach Alma Mater. Ucałowałem te drogie mury, jak całuje się ręce matki po długim niewidzeniu się. Miałem prawo do wzruszeń , bo równe 50 lat temu po raz pierwszy moje oczy ten gmach zobaczyły . Tak mi się spodobał, tak oczarował mnie łaciński napis  mówiący , że życie bez nauki jest śmiercią, iż w czasie egzaminów wstępnych modliłem się, by to była moja szkoła. Tak się stało, spędziłem tam cztery lata szkoły średniej i dwa lata Niższego Seminarium Duchownego…

Ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski chodził ze mną od piwnicy do strychu. Wracają wspomnienia odległe, ale mocno zapisane w pamięci. Ożywiają się obrazy nauczycieli, kolegów… Każdy kąt budzi pamięć młodzieńczych wzlotów. Tam kaplica, tu były egzaminy wstępne… Schody po których kiedyś szybko biegłem i na polecenie wychowawcy wróciłem na drugie piętro, by stopień po stopniu, powoli , majestatycznie zejść na dół. Jakie były oklaski kolegów i kochanego wychowawcy. Teraz jako biskup chodzę powoli. Dość wcześnie zaczęto mnie tego uczyć…”

Księdzu Biskupowi zawsze bliscy sercu byli długoszacy. Czuł się odpowiedzialnym za kształtowanie młodych charakterów, podkreślając  „O jakbym chciał, byście pamiętali , Moi Kochani Długoszacy, by Bóg był  w waszym życiu na pierwszym miejscu. Po to tę szkołę na nowo otworzyliśmy, by było dobrze uporządkowane życie każdego z Was na ziemi”.
Ksiądz Biskup czerpał radość z obdarowywania bliźnich. Długoszakom ofiarował ogromne lustro, zegar, obraz świętej Faustyny oraz szereg innych pamiątek. Sam jako długoszak zawsze miał w pamięci tych , którzy pobierali naukę w tej uczeni. Żyjąc swoją Alma Mater – to właśnie ks. bp. zaproponował Panu Jerzemu Pietrkiewiczowi najstarszemu długoszakowi, profesorowi Uniwersytetu Londyńskiego,  poecie, tłumaczowi poezji Karola Wojtyły na język angielski, napisanie hymnu dla nowego „Długosza”  w 2001 roku dając mu renesansowy tytuł „Vita Nuova”. Postarał się, by znakomity kompozytor Marian Sawa ułożył melodię z motywami kujawiaka i mazurka. Hymn został odśpiewany podczas uroczystej inauguracji nowego Długosza.

Podsumowania  tegorocznego konkursu poświęconego pamięci ks. bpa Romana Andrzejewskiego dokonała Kapituła Konkursowa w składzie: Pani wicedyrektor Sławomira Lewandowska, Pani Joanna Kinasiewicz i Ksiądz Jacek Buta.

Z radością informujemy o wynikach konkursu:

  • Przyznano  dwa I miejsca– Aleksandra Babis kl. 7a i Zofia Chełminiak kl. 7a
  • oraz  dwa II miejsca –   Zuzanna Górczyńska  kl. 5c i Patrycja Gapińska kl. 4c
  • III miejsce – Marika Skrzypińska kl. 4c

Wyróżnienia:

  • Dominik Kołaczyński kl. 4a i Zuzanna Błaszczyńska kl. 4a

Zwycięzcom  i wszystkim  uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy !!! Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Bożena Sobierajska