Poetyckie laury licealistek Długosza

Gratulujemy Patrycji Frątczak z klasy IBAleksandrze Lewandowskiej z klasy IIA, których talent literacki doceniło jury III Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”. Organizatorem tego konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nasze zdolne licealistki dostały się do finału, ich utwory zostały szczególnie wyróżnione, a na uroczystej gali finałowej Patrycji przyznano I miejsce Aleksandra otrzymała tytuł laureata II miejsca.

Serdecznie gratulujemy!!!

Anna Taberska

Skip to content