Długoszacy na promocji edukacyjnej w Toruniu

Dnia 12 marca 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się XXVI Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej „Promocja Edukacyjna 2019”. Przyświecalo im hasło „Oświeć się na UMK!”. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas IIIB i IIIC naszego liceum wraz z wychowawcami: p. Katarzyną Kwiatkowska oraz p. Konradem Trokowskim. Kandydaci na studia mogli zapoznać się z pełną ofertą dydaktyczną szkół wyższych, programami studiów oraz zasadami przyjęcia na poszczególne kierunki w roku akademickim 2019/2020. Swoje oferty edukacyjne zaprezentowało blisko 20 uczelni z całej Polski, a wśród wśród nich: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a także Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Zielonogórski oraz akademie i politechniki: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.

Uczniowie mogli także porozmawiać z doradcami z Biura Karier UMK, którzy osobom niezdecydowanym pomagali określić predyspozycje zawodowe i wybrać odpowiedni kierunek studiów.

Naszym tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości, a w przyszłości realizacji życiowych planów.

Katarzyna Kwiatkowska, Konrad Trokowsk

 

Skip to content