Góra Grosza

Już po raz dziewiętnasty Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

W tym roku fundacja szczególnie skupia się na dalszej realizacji reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci.

Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Akcja ta na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły. W tym roku przyłączyły się do niej klasy I-III szkoły podstawowej oraz  przedszkole, gdzie koordynatorkami były p. Paulina Makowska i p. Ewelina Rutkowska.

Po zliczeniu wszystkich groszy okazało się, iż podczas całej zbiórki udało nam się zebrać 130 kg groszy, co stanowi kwotę 1152 zł 97 gr – jest to kwota 3 razy większa niż w ubiegłym roku.

Dotychczasowe edycje szkolnych akcji utwierdziły nas w przekonaniu, jaką siłę może mieć jeden grosz!

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom, rodzicom oraz uczniom całej społeczności szkolnej za zaangażowanie, zrozumienie potrzeb opuszczonych dzieci i włączenie się do naszej akcji! Szczególne podziękowania należą się uczniom: Helenie Nowakowskiej (3c SP), Klarze Nowakowskiej (6a SP) oraz Zofii Hasiuk (kl. 4a SP), które zgromadziły największą liczbę groszy.

Koordynatorami szkolnej akcji były p. Paulina Iwańska, p. Sandra Iwańska, p. Daria Lewandowska, a także p. Jakub Zemlak. Ogromne podziękowania należą się p. Milenie Kujawie za transport i pomoc w przekazaniu worków z pieniędzmi na pocztę.

My już wiemy –  jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.

Paulina Iwańska

Skip to content