Spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej w przedszkolu

W dniu 8 kwietnia, w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem przedstawiciela Straży Miejskiej we Włocławku. Celem spotkania było propagowanie wśród dzieci ochrony środowiska i kształtowania właściwych postaw ekologicznych. Przedszkolaki dowiedziały się na zajęciach, co to jest recykling i  jak oszczędzać wodę oraz światło. Pani prowadząca opowiedziała również grupie czym zajmuje się Straż Miejska i jakie ma zadania związane z troską o środowisko. Dzieci wzięły czynny udział w spotkaniu, uważnie słuchały i odpowiadały na zadawane pytania.  Mamy nadzieję, że po tych zajęciach każdy z przedszkolaków zostanie strażnikiem przyrody.

Jolanta Gitner

Skip to content