Egzamin ósmoklasisty – dzień 2

Wtorek, 16 kwietnia, to dzień drugi egzaminu ósmoklasisty, poświęcony matematyce.

Najstarsi uczniowie naszej szkoły podstawowej stawili się rano w znanych im już salach egzaminacyjnych. Tradycyjnie, po przypomnieniu procedur egzaminacyjnych, sprawdzeniu, czy ktoś przez przypadek nie wniósł urządzenia telekomunikacyjnego, odmówiona została modlitwa. Pozostali uczniowie Długosza wraz z nauczycielami w tych dniach uczestniczą w Rekolekcjach Wielkopostnych. Ósmoklasiści trudzą się podczas egzaminów, ale wierzymy, że Bóg ma ich w swojej opiece.

Dzisiejszy ranek, jest historyczny ze względu na pierwszy egzamin ósmoklasisty z matematyki, ale również z innego, tragicznego powodu. W nocy spłonęła katedra Notre Dame w Paryżu. Symbol chrześcijańskiej Francji. Czy był to przypadek? Trudno uwierzyć, że ta wspaniała budowla przetrwała setki lat, kiedy ludzie korzystali w niej z otwartego ognia, jak łuczywa i świece, a w dobie podboju kosmosu nie zdołano uchronić kościoła-dziedzictwa kulturowego ludzkości przed pożarem.

Dla nas, chrześcijan to wyjątkowa strata i ból.

S.L.