Ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych

Ostatnim punktem, do którego doprowadziły nas ścieżki spotkań rekolekcyjnych, była Eucharystia. Poprzedzona została interesującą prelekcją p. dr. Roberta Zadury – historyka, autora książek o tematyce historycznej oraz dyplomaty. Wystąpienie było poświęcone postaci błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Wyświetlając zdjęcia, prelegent opowiedział najpierw o rodzinie ks. Frelichowskiego i jego dzieciństwie wypełnionym chłopięcymi figlami. Jako gimnazjalista, błogosławiony Stefan Wincenty zaczął pisać pamiętnik stanowiący niezwykle cenne źródło wiedzy na jego temat. Tam zapisał swoje pragnienie pracy nad sobą. Jednym z kroków, które miały go doprowadzić do zmiany siebie, była działalność w Sodalicji Mariańskiej, a następnie w harcerstwie. Po maturze,którą zdał w roku 1931, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po jego ukończeniu, w roku 1937, otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Wejherowie i w Toruniu. Po wybuchu II wojny światowej stał się więźniem obozów koncentracyjnych w Stutthofie,Sachsenhausen i Dachau. Żyjąc w niewyobrażalnie strasznych warunkach, potrafił podzielić się niewielką porcją żywnościową ze współwięźniem czy trwać obok chorego na tyfus. W końcu sam zapadł na tę chorobę i zmarł – na dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu w Dachau w 1945 r. Został beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 7 czerwca 1999 roku w Toruniu.

Po osobliwej lekcji historii nastąpił najważniejszy moment, czyli Msza Święta. Sprawowali ją kapłani pracujący w Zespole Szkół Katolickich pod przewodnictwem księdza dyrektora dr. Jacka Kędzierskiego. W ramach homilii głos zabrał prowadzący rekolekcje p. Marcin ze wspólnoty Alpha. Podsumował czas spotkań rekolekcyjnych: zaczęliśmy je od uświadomienia sobie,że Pan Bóg ma dla każdego człowieka wspaniały plan na życie, następnie zastanowiliśmy się, dlaczego nie pozwalamy Mu na realizację tego planu, odgradzając się od Niego zasłoną z grzechów. Wczorajsza spowiedź była okazją, by na nowo zbliżyć się do Pana Boga. Trzeba zawsze o tym pamiętać, że z upadków można się podnosić w konfesjonale. To, że człowiek upada, jest konsekwencją jego słabości, jest oczywiste, ważne jednak, czy z miłości do Pana Boga będzie chciał odrzucić grzech. Jako przykłady p. Marcin przywołał bohaterów Ewangelii: Judasza i św. Piotra. Obaj byli apostołami – co oznacza, ze byli blisko Jezusa. Obaj Go zdradzili. Judasz jednak nigdy Jezusa nie pokochał. Koniec jego życia okazał się tragiczny. Św. Piotr natomiast niemal natychmiast żałował swojego czynu i dlatego Jezus mu wybaczył, a potem uczynił „skałą Kościoła”.  Podsumowując swoje wystąpienie, p. Marcin zachęcił do podążania za Jezusem, do obdarzenia Go miłością.

Po skończonej Eucharystii w imieniu całej społeczności ZSK głos zabrali członkowie Samorządu Uczniowskiego, którzy wręczyli kapłanom kwiaty i złożyli życzenia. Okazją jest zbliżający się Wielki Czwartek – dzień, w którym wspominamy ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Młodzież nawiązała do jednego z listów biskupów na Wielki Czwartek, w którym napisano, że „jedną z najważniejszych form realizacji Chrystusowego posłannictwa jest misja siewcy. Jedynym zmarnowanym ziarnem jest to, które pozostanie w dłoni”. Reprezentanci długoszaków wyrazili podziękowanie, że księża „pełnymi garściami zasiewają w naszej szkole Słowo Boże, szukając dla niego jak najlepszej gleby”, a także za to, że „dbają, aby żadne ziarno nie zostało zmarnowane”. Na koniec wybrzmiały życzenia: „Czcigodni Kapłani! Życzymy Wam, aby plon, który będzie owocem Waszego zasiewu, był tysiąckrotny. Abyście na trudnej, choć pięknej drodze kapłaństwa zawsze znajdowali wiele serdeczności i ciepła, by Wasza posługa doprowadziła do Chrystusa wszystkich, do których zostaliście posłani”.

Podziękowawszy za życzenia, Ksiądz Dyrektor złożył szereg podziękowań: w pierwszej kolejności podziękował ks. prałatowi Zbigniewowi Szygendzie za gościnność, następnie prowadzącym tegoroczne rekolekcje członkom wspólnoty Alpha z Lubicza Górnego, a także dzieciom i młodzieży – za obecność i godne zachowanie.  Na zakończenie Ksiądz Dyrektor życzył wszystkim błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

A. Sz.

Skip to content