Trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty

W środę, 17 kwietnia, uczniowie klas ósmych zmierzyli się z egzaminem z języka angielskiego. Tym razem 36 osób podeszło do egzaminu. Julia Rojewska z klasy 8 b była zwolniona z części językowej, gdyż jest laureatką konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego.

Egzamin z języka angielskiego w pierwszej części polegał na sprawdzeniu rozumienia ze słuchu, a potem tekstu pisanego i znajomości gramatyki i słownictwa. Ósmoklasiści wychodzili z egzaminu zadowoleni. Oby wyniki potwierdziły oczekiwania.

Wszystkim uczestnikom egzaminu ósmoklasisty, zarówno Uczniom, jak i Przewodniczącym i Członkom Komisji Nadzorujących dziękuję za godną i odpowiedzialną postawę.

Przed nami Triduum Paschalne, dni Męki Chrystusa, które poprzedziły Jego Zmartwychwstanie. Ponieważ, ze względu na egzamin, nie było nam dane uczestniczyć w Rekolekcjach Wielkopostnych, proszę, byśmy uczestniczyli w Misterium Męki Pańskiej w swoich parafiach.

Życzę Wszystkim dobrych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Sławomira Lewandowska

Skip to content